“กรณ์” เสนอ 10 กล้า… ที่รัฐบาลต้องทำ ปรับครม. ปชช.ต้องได้ประโยชน์

“กรณ์” เสนอ 10 กล้า… ที่รัฐบาลต้องทำ ปรับครม. ปชช.ต้องได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นเรื่อง ปรับ ครม. ประชาชนต้องได้ประโยชน์ ระบุว่า 10 ความกล้า! ที่รัฐบาลต้องทำ

1. กล้า..ช่วย SME ให้รอด

เพื่อความอยู่รอดของลูกจ้างทั่วประเทศและความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทยต้องมีการอัดฉีดเงินช่วยเหลืออย่างมีระบบให้เข้าถึงเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก-กลางได้ง่ายเร็วและทั่วถึง

2. กล้า..รื้อการใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน

ยกเลิกแผนการใช้เงินฉุกเฉินเหมือนเป็นเงินงบประมาณปกติเปลี่ยนจากโครงการที่ราชการเสนอมาเป็นมาตรการยิงตรงที่แก้ปัญหาได้แม่นยำกว่า มีผลต่อการเบิกจ่ายเร็วกว่าและมีโอกาสรั่วไหลน้อยกว่า

3. กล้า..กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเข้มข้น

สิ่งที่ต้องทำมากที่สุดในตอนนี้ คือหา “จุดสมดุลระหว่างการควบคุมโรคระบาดและเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ให้ได้ อย่าติดกับดักตัวเอง ต้องกล้าตัดสินใจและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ

4. กล้า.. ‘disrupt’ ตัวเองด้วย GovTech

ระบบราชการทั้งหมดต้องเปลี่ยนจาก ‘ระบบลายเซ็น’และระบบการเรียกเอกสาร เป็น e-government อย่างแท้จริง

5. กล้า..ทำงานเป็นมืออาชีพ รัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียว

เลิกชิงดีชิงเด่น เลิกต่างคนต่างทำ

กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องทำงานอย่างสอดประสานกันหากแต่ละกระทรวงไม่ทำงานแบบร่วมมือกัน แยกพรรคแยกพวกแย่งโควต้า ประเทศไทยในเวลานี้ก็ยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กล้า..กำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ควรมองความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย และ Target Group ที่มีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ Work From Thailand รวมไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQและกลุ่ม SilverAge จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

7. กล้า..เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

ถึงเวลาแล้วที่ช่องทางหารายได้ของรัฐทำได้ยากมากรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ต้องกล้าทบทวนทำให้ธุรกิจใต้ดินพลิกมาเป็นธุรกิจบนดิน จากที่ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้มีอิทธิพลไม่กี่คนเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดีและมีการเสียภาษีตามระบบ จากนั้นรัฐสามารถลดภาระที่ไม่เป็นธรรมของคนชั้นกลางลงได้

8. กล้า..สร้างงานและสวัสดิการถ้วนหน้า

รัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนรองรับปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการและกลุ่มนักศึกษาจบใหม่รัฐต้องพร้อมกระตุ้นการสร้างงานนับล้านงานทันที

และนอกจากนั้นรัฐต้องให้ความสําคัญกับแรงงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือ Soft Power ได้แก่กลุ่มคนทำงานด้าน Creative Entertainment คนวงการบันเทิง คนวงการศิลปะ ที่เป็น Freelance รวมไปถึงนักร้อง พนักงานร้านอาหาร และคนทำงานสถานบันเทิง ฯลฯ คนกลุ่มนี้ตกหล่นและถูกมองข้ามมาโดยตลอด เพราะมีลักษณะการทำงานอิสระไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของภาครัฐ

9. กล้า..สร้างอนาคตให้ภาคการเกษตร

สร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมสำหรับอนาคต – ใช้ พรก. กู้เงิน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรายย่อย – (โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 บ่อน้ำ) – งบกองทุนเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานภาคเกษตร – Big Data ช่วย Agri Tech ให้ข้อมูลดินฟ้าอากาศที่แม่นยำ และวางแผนการปลูกได้ตามสภาพอากาศ และช่วยวางแผนความต้องการตลาด – ปฏิรูประบบสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรทันสมัย เพื่อการเกษตรที่ทันสมัย ช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาดโดยตรง

10. กล้า..สร้างระบบการศึกษาที่สร้างอาชีพให้เด็กไทย

เน้นการศึกษาในสายวิชาชีพ จบแล้วต้องมีงาน และทำงานได้จริงเด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กคุณภาพ เรียนจริง รู้จริง ทำงานได้จริงที่สำคัญคือ เลี้ยงชีพได้จริง!

ที่สำคัญที่สุด วันนี้รัฐบาลต้องฟื้นคืนศรัทธาวันนี้ประชาชนเห็นแต่การแก่งแย่งกันเองภายในแต่ละพรรคและการชิงดีชิงเด่นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ที่ยังไม่เห็นเลยก็คือความชัดเจนว่าประชาชนจะได้อะไรจากการปรับ ครม.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon