‘ปริญญ์’ ชงครม.ชุดใหม่ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ กระตุ้นศก.ฐานราก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมแถลงข่าวข้อเสนอต่อ ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ครม. ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็ว หลังเจอผลกระทบจากโควิด เน้นการสร้างรายได้ และลดรายจ่าย ด้านดรุณวรรณ เสนอแก้เศรษฐกิจต้องบูรณาการไม่ใช่แค่กระทรวงที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจโดยตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยนายปริญญ์มีข้อเสนอที่สำคัญต่อ ทีมเศรษฐกิจ ครม.ชุดใหม่ 5 ประเด็นคือ 1. ขอให้เร่งผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างเร่งด่วน 2. เร่งแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงาน เพื่อให้คนมีรายได้ โดยเร่งช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่ตกงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะและสมรรถนะแรงงาน เพื่อรองรับงานหรือวิชาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย 3. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรม เช่น Soft Loans ไม่ใช้มาตรการที่ได้ประโยชน์เฉพาะคนตัวใหญ่แต่ต้องคำนึงถึงคนตัวเล็กด้วย เช่นมาตรการช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 4. ส่งเสริมแนวคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” บูรณาการทั้งในฝั่งผลิตและดูแลเรื่องช่องทางการตลาดทันสมัยเพื่อระบายสินค้าเกษตร รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณในการทำ Big Data ทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 5. เมื่อเพิ่มรายได้แล้วลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนไปพร้อมๆ กันด้วย อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ

“การส่งเสริมรายได้ และการลดค่าใช้จ่ายต้องทำไปอย่างควบคู่กัน โดยเฉพาะมาตรการเรื่องภาษีที่อาจมีการขยายเวลาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะเดียวกันเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในคราวนี้ มุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้มีการดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในการใช้เงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนร่วมด้วย” นายปริญญ์ กล่าว

ด้านนางดรุณวรรณ ระบุว่าทีมเศรษฐกิจทันสมัย มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากมาตั้งแต่ต้น ได้คิดโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนทุกกลุ่มร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของพรรค อาทิ ด้านการจ้างงาน-มีการจัดทำโครงการเรียนจบพบงาน เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่ โดยสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ @DEMTUM เพื่อค้นหางาน แหล่งฝึกงานที่ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับศักยภาพ ด้านผู้ประกอบการรายย่อย มีโครงการ ประชาธิปัตย์ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ ที่จะมีการเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการ Digital Smart Farming ของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบด้านอาชีวะเกษตร ในการพัฒนาครูเพื่อเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาและคนในชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น

“การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ควรมองเฉพาะกระทรวงที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจโดยตรงเท่านั้น แต่ต้องบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกันระหว่างกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว และจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตหากมีวิกฤตเกิดขึ้นอีกก็จะสามารถรอด และดำรงชีวิตอยู่ได้” นางดรุณวรรณ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon