“ศรีสุวรรณ” จี้ “บิ๊กเกษตรฯ” ตั้ง กก.สอบปลัดกระทรวงฯฐานละเลยการลงโทษบิ๊ก ขรก.โดนศาลสั่งล้มละลาย

“ศรีสุวรรณ” จี้ “บิ๊กเกษตรฯ” ตั้ง กก.สอบปลัดกระทรวงฯฐานละเลยการลงโทษบิ๊ก ขรก.โดนศาลสั่งล้มละลาย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการและประชาชนใน จ.น่าน ว่า มีข้าราชการระดับสูงในสำนักงานเกษตร จ. น่านมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะเคยถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และต่อมาศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายนานแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้าราชการระดับสูงคนดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่และเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ราชการเรื่อยมาถึงปัจจุบันได้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯไม่ได้มีคำสั่งลงโทษหรือให้ต้องออกจากราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้

” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 บัญญัติว่าบุคคลล้มละลาย เป็นลักษณะต้องห้ามที่จะรับราชการ ดังนั้นข้าราชการผู้ใดถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา36 ข.(6) และ มาตรา 110(3) ของกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการได้ จากการตรวจสอบข้อมูลทางคดีของข้าราชการระดับสูงดังกล่าวพบว่า ถูกธนาคารออมสินฟ้องร้องบังคับหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ล้มละลาย แต่ปรากฏในสำนวนคดีว่าข้าราชการดังกล่าวได้ปกปิดอาชีพต่อศาลมาโดยตลอด ชี้ให้เห็นพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงการต้องความผิดในทางวินัย ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปในสายงานข้าราชการเกษตรของ จ.ระนอง ก่อนย้ายมารับราชการจนเติบโตที่ จ.น่าน” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯฐานะเป็นผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา 57 ในการบรรจุแต่งตั้งหรือลงโทษข้าราชการในสังกัด ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนั้นสมาคมฯจะไปร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการเกษตรระดับสูงของจังหวัดน่านรายดังกล่าวหรือไม่ และหากไม่มีคำตอบที่ชัดเจนหรือไม่มีการลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ สมาคมฯยื่นร้องเรียน ป.ป.ช.เพื่อเอาผิดและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
บทความถัดไปโครงการสินค้าชุมชน สร้างรายได้ สร้างชุมชน