“นิพนธ์” นำชาวสงขลาปลูก “ตะเคียนทอง” 1,800 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

“นิพนธ์” นำชาวสงขลาปลูก “ตะเคียนทอง” 1,800 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และสถาบันการศึกษา รวม 86 หน่วยงานกว่า 300 คนร่วมในพิธีเปิด และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ เวทีกลางบริเวณถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ หมู่ 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดา จัดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,800 ต้น ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับถนนสายบ้านไทย – จังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยการปลูกต้นตะเคียนทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบจ.สงขลา มีพันธกิจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่นการจัดสร้างฟาร์มทะเล เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รวมถึง อบจ.สงขลายังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการสัญจร ระหว่างด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการนำประเทศ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดย อ.สะเดา เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือสามารถเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีช่องทางขนส่งหลัก ทั้งทางถนนและราง เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้น ยังอยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม ที่ใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคใต้ และใกล้อุตสาหกรรมผลิตถุงยางของมาเลเซีย และระยะทางยังไม่ไกลจากท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยได้ส่งออกสินค้า ผ่านทางท่าเรือดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไว้รองรับการพัฒนา

“ขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เช่นกัน และในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมกันทำความดี รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้กับถนนสายนี้ โดยการปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน 1,800 ต้น บริเวณแนวถนนสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา” นายนิพนธ์ กล่าว

Advertisement

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการ มท.นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสารวมพลัง กล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ก่อนร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทองจำนวน 1,800 ต้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image