ครม.รับทราบรายงาน ยธ. ยกเคส ‘บิลลี่’ แก้โจทย์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ครม.รับทราบรายงาน ยธ. ยกเคส ‘บิลลี่’ แก้โจทย์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เผย กสม.จี้รัฐเร่งคลอดร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและบุคคลสูญหาย ร้องดีเอสไอรับคดีคนหายเป็นคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ หายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้ กสม.ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม และ กสม.แล้วเมื่อันที่ 28 ม.ค.2563 สรุปได้ว่า 1.ข้อเสนอของ กสม.ที่ว่าดีเอสไอควรมีแนวปฏิบัติในกรณีการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นคดีพิเศษโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอ หรือในกรณีที่มีผู้ร้องขอแต่มีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนอันไม่ใช่สาระสำคัญ ซึ่งอาจเสนอเรื่องเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษได้นั้น ผลการหารือร่วมกันเห็นว่า ดีเอสไอได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ.มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.2561 แล้ว โดยข้อ 8 กำหนดให้หน่วยงานอาจเสนอเรื่องเกี่ยกับคดีความผิดทางอาญาที่เห็นสมควรเสนอ กคพ. มีมติให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ต่ออธิบดี โดยไม่มีผู้ร้องขอก็ได้

2.ข้อเสนอของ กสม.ที่ว่า ครม.ควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. นั้น ผลการหารือร่วมกันระบุว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 แล้ว ซึ่ง ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้แจ้งความคืบหน้าของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ กสม. ทราบแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เลอโนโวพัฒนาซอฟต์แวร์ รองรับศึกษาทางไกล
บทความถัดไปหนุ่มขับปอร์เช่ 911 ราคา 12 ล.หลุดโค้งลงด่วนแจ้งวัฒนะ ชนต้นไม้ เพื่อนเจ็บระนาว