ทอ.แจงเลิกจ้างเอกชน บริหารสนามกอล์ฟ กองบิน41 ชี้ ทำเชิงธุรกิจมากกว่าจัดสวัสดิการ

โฆษกทอ.แจงเลิกจ้างเอกชน บริหารสนามกอล์ฟ กองบิน41 เชียงใหม่ ชี้ ทำเชิงธุรกิจมากกว่าจัดสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.พล.อ.ท. พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว การยุติการจ้างบริหารกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน 41 หรือที่รู้จักในนาม “สนามกอล์ฟพิมานทิพย์” หรือ “สนามกอล์ฟสตาร์โดม” ซึ่งเป็นกิจการสวัสดิการของราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของกองบิน 41 จังหวัด เชียงใหม่ ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสวัสดิการด้านกีฬา และนันทนาการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว เป็นหลักโดยหากมีรายได้เกิดขึ้น ก็จะนำมาใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพล และครอบครัว ของกองบิน 41 อาทิ ทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนด้านกีฬาต่าง ๆ

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการว่าจ้างคณะบุคคลเพื่อมาบริหารกิจการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คือ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 “ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 โดยทำสัญญาจ้างบริหารกิจการ คราวละ 3 ปี ซึ่งผู้รับจ้างเป็นเอกชนรายเดิมต่อเนื่อง 4 สัญญา สัญญาล่าสุดคือปี 2560- 2563 การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและมีการปฏิบัติด้วยดีต่อกันเสมอมา

ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 ต้องการให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัญญา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของสนามกอล์ฟมีแนวโน้มการบริหารในรูปแบบที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการค่อนข้างมาก อาจจะทำให้เข้าข่ายเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดสวัสดิการภายในของกองทัพอากาศ ที่ต้องการให้เป็นสวัสดิการและสถานที่ออกกำลังกายสำหรับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศเป็นหลัก โดยได้มีการเจรจากับทางคู่สัญญามาเป็นระยะ

“เมื่อครบกำหนดสัญญา เมื่อ 30 เม.ย.63 และมิได้มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเจรจาในการต่อสัญญา ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 จึงพิจารณาที่จะเข้าบริหารกิจการเอง ทั้งนี้ได้อนุโลมให้ผู้รับจ้างเตรียมการยุติใช้พื้นที่ตั้งแต่ เดือน พ.ค.-ก.ค.63 ซึ่งขณะนี้ถึงกำหนดเวลาตามที่ได้อนุโลมไว้แล้ว”โฆษกกองทัพอากาศ กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ในการเข้าบริหารกิจการสนามกอล์ฟนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 พร้อมดูแลจ้างงาน พนักงานของผู้รับจ้างรายเดิม ทั้งพนักงานในส่วนสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆ แต่เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ ทาง คณะอนุกรรมการสวัสดิการ มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการด้านสวัสดิการต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image