กลุ่ม น.ศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ‘คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ’

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีกลุ่มนักศึกษาและชาวบ้านกว่า 300 คน นำโดย นายตะวัน บุญสงค์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายเชษฐวิทย์ ณรงค์ดิษย์, นายวิศรุต สวัสดิ์วร,ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย แก้วคำปอด, นายวัชรพล เชื้อคง และนายเป็นหนึ่ง เพ็งสา เดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้อง 4 ข้อ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากไม่พอใจในการบริหารประเทศ และต้องการให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ลาออก และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นจุดยืนและข้อเรียกร้องเดียวกันกับที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก และกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศลาออก ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ มีการแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวโจมตีการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยผลัดกันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และได้อ่านแถลงการณ์ กลุ่มคนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ ระบุว่า เนื่องด้วยการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ ใช้อำนาจพิเศษปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ มีการรวมศูนย์อำนาจ เกิดความเหลื่อมล้ำสูงในสังคม ขาดความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกทำลาย ปัญหาปากท้องประชาชนขาดการดูแล

บัดนี้ ได้ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำเผด็จการยึดอำนาจของประชาชน มิได้นำพาปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมาแก้ไขเป็นสำคัญ กลับแต่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มนายทุนใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูง ความยุติธรรมในสังคมเสื่อมถอย ประชาชนเสื่อมความศรัทธากับรัฐบาลที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนยากจนในสังคมได้ เมื่อกลไกของรัฐ กระบวนการยุติธรรมในสังคมขาดความเป็นอิสระ แต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอันจะกิน ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการดูแลปกป้องจากรัฐอีกต่อไป

ในฐานะประชาชน นิสิต นักศึกษา พลเมืองผู้รักประชาธิปไตย ที่ไม่อาจทนต่อการดำเนินนโยบายการบริหารงานประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ไม่มีความยึดโยงต่อประชาชนเช่นนี้อีกต่อไป จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อเป็นการเรียกร้อง แสดงความคิดเห็น ตามสิทธิและเสรีภาพ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น จึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล มีดังนี้ 1.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ เพื่อรักษาประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจะต้องคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยึดโยงกับประชาชนเป็นหลัก 2.นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง รับผิดชอบกับความตกต่ำย่ำแย่ของประเทศที่ต้องเผชิญอยู่ 3.ให้หยุดคุกคามประชาชน รัฐบาลมีเครื่องมือหลายอย่าง เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก ให้ยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและ 4.ยุบสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลสืบทอดอํานาจเผด็จการภายใต้การนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลต้องดำเนินการภายใน 90 วัน ตามข้อเรียกร้องนับแต่วันออกแถลงการณ์ฉบับนี้

โดยตลอดการจัดกิจกรรมมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบคอยดูแลรักษาความสงบ ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุดสลด! สองแม่ลูก ขับกระบะกลับจากเบิกเงินค่าจ้างเสียหลักตกคลองดับทั้งคู่
บทความถัดไปไม่แปลกใจเกษตรกรยากจนซ้ำซาก หากรัฐกลัวคนกินของแพง แทรกแซงตรึงราคา แนะส่งเสริมเลี้ยงหมูเป็นจุดแข็งประเทศ ดีกว่ากดไว้ไม่ให้โต