′คำนูณ′ จับตากรธ.บัญญัติคลื่นความถี่ ผลการต่อสู้พฤษภาทมิฬ ส่อตกอยู่มือรัฐแบบเนียนๆ

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้ มีความกังวลเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการบัญัติเรื่องคลื่นความถี่ จากหมวด ′สิทธิเสรีภาพของประชาชน′ ไปอยู่หมวด ′แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ′  แม้ได้รับการชี้แจงจากกรธ.บางท่านแล้วก็ยังไม่ชัดเจน และส่อให้เห็นเจตนาว่า เสมือนนำคลื่นความถี่และการจัดสรรรวมทั้งการกำกับกลับไปอยู่ในมือของรัฐอย่างเนียน ๆโดยระบุว่า


“ตอนนี้เริ่มมีร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราเผยแพร่ออกมาบ้าง เห็นการโยกมาตราที่เกี่ยวด้วยคลื่นความถี่จากหมวด ′สิทธิเสรีภาพของประชาชน′ ไปอยู่หมวด ′แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ′ แล้วไม่สู้สบายใจนัก ยิ่งเมื่อได้อ่านเนื้อหาใหม่แล้วยิ่งต้องถอนใจเฮือกใหญ่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญในอย่างน้อย 2 ประเด็นไปจากเดิม

ทวนความนิดนะครับว่าหลักการเดิมคือ…

1. คลื่นความถี่ฯเป็น ′ทรัพยากรสื่อสารของขาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ′

Advertisement

2. ให้มีองค์กรของรัฐ ′…ที่เป็นอิสระ′ ทำหน้าที่จัดสรรฯและกำกับ

หลักการทั้งสองเป็นหลักการที่ยืนหยัดอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี 2540 (มาตรา 40) และรัฐธรรมนูญ 2550 (มาตรา 47)

หลักการทั้งสองเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการต่อสู้เดือนพฤษภาคม 2535 ที่เกิดการปิดกั้นข่าวสาร จึงเกิดกระแสรณรงค์ให้เกิดสื่อเสรี กระทั่งเปลี่ยนหลักการสำคัญว่าคลื่นความถี่ไม่ใช่ของรัฐ แต่เป็นของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผมคือ หลักการใดก็ตามที่ถูกบัญญัติไว้ในหมวด ′สิทธิ′ แปลว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้ว หลักการนั้นจะเป็นผลเต็มร้อยทันที รัฐมีหน้าที่ต้องกระทำต้องจัดให้ ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิทางศาลทันที ต่างกับหมวด ′แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ′ ที่เป็นกรอบให้รัฐออกนโยบายปฏิบัติ แต่รัฐจะทำเมื่อไร แค่ไหน อย่างไร ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ร่างฯฉบับใหม่นอกจากย้ายออกจากหมวด ′สิทธิ′ แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่น่าจะกระทบหลักการที่เป็นสาระพื้นฐานทั้ง 2 ประการ

1. เปลี่ยนสถานะของคลื่นความถี่จาก ′ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ′ เป็น ′ทรัพยากรของรัฐ′

2. เปลี่ยนองค์กรกำกับฯจากองค์กร ′อิสระ′ เป็นองค์กร ′ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่′

ครูของผมคนหนึ่งที่ร่วมงานกันมาเกือบตลอดปี 2558 เคยพูดเปรียบเทียบไว้ว่า ′อันว่าสิทธินั้น เมื่อรัฐให้ประชาชนแล้ว จะเอาคืนมิได้′ จึงปรากฎเป็นความจริงว่ารัฐธรรมนูญหมวดสิทธิของฉบับที่ออกมาภายหลังจึงอย่างน้อยไม่ทำให้สิทธิของประชาชนลดลงกว่าฉบับก่อน

แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากความรู้อันไม่มากนักของผม อย่างน้อยเฉพาะมาตราว่าด้วยคลื่นความถี่นี้ หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

เรื่องย้ายที่ออกจากหมวด ′สิทธิ′ นี้ฟังอย่างไม่เป็นทางการจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางคนที่เคารพนับถือกัน ท่านชี้แจงว่าเป็นวิธีการเขียนที่แตกต่างออกไป ประชาชนมีสิทธิทุกอย่างเท่าที่รัฐธรรมนูญไม่เขียนจำกัดไว้

ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเต็มที่นัก แต่ก็เปิดใจรับฟัง

และได้ถามกลับไปว่า ไม่ว่าจะเขียนอย่างไรก็ตาม ไว้หมวดไหนก็ตาม แต่ผลลัพธ์ในที่สุดสารัตถะเรื่องคลื่นความถี่จะยังคงเหมือนเดิมไม่ลดลงกว่ารัฐธรรมนูญ 2540 และ 2540 หรือไม่

ผมถาม เพราะถ้อยคำเปลี่ยนแปลงไป และเป็นถ้อยคำที่น่าจะกระทบหลักการ

และยังเสมือนไปสอดคล้องกับภาพรวมของชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล10 ฉบับที่เผยแพร่ออกมาเมื่อต้นปีที่แล้ว

รวมทั้งร่างกฎหมายกสทช.ฉบับใหม่ที่สารัตถะลดความเป็นองค์กรอิสระของกสทช.ลงโดยเสมือนให้อยู่ในกำกับของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล (ชื่อทำนองนี้) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

พูดง่าย ๆ ว่าเสมือนนำคลื่นความถี่และการจัดสรรรวมทั้งการกำกับกลับไปอยู่ในมือของรัฐอย่างเนียน ๆ

หวังว่าผมคงเข้าใจผิด

เคารพและเชื่อมั่นในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะสามารถชี้แจงให้กระจ่างได้และยังสามารถปรับแก้ได้อีก
__________
หมายเหตุ : ความเห็นนี้เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งสิ้น ไม่ใช่ในฐานะตำแหน่งใด ๆ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image