ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ 3 ราย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ขรก.พ้นจากราชการ 3 ราย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ จำนวน 3 ราย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตามมาตรา 80 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพชรมณี แกร่งกว่าอัด มาร์เทียส หน้าช้ำ ชนะคะแนนคู่เอกมวยไทย ส.สมหมาย
บทความถัดไปจับตา! ปรับโผแต่งตั้งนายพล เด้ง ผบช.น. เซ่นบ่อนพระราม3 โยกผบช.ก.นั่งแทน