ป.ป.ช. เด้งรับ จ่อ เรียก อธิบดีน้ำบาดาล ให้ข้อมูลถูกรีด 5 ล้าน แลก ผ่านงบ’64  

ป.ป.ช. เด้งรับ จ่อ เรียก อธิบดีน้ำบาดาล ให้ข้อมูลถูกรีด 5 ล้าน แลก ผ่านงบ’64
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงานป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวจากรัฐสภาในที่ประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่มี น.สแนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276,572,100 บาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772,802,200 บาท รวมถึง กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 13,103,923,100 บาท โดยในที่ประชุมนายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล เปิดเผยข้อมูลว่ามีอนุกรรมาธิการฯบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า บางกรมถูกอนุกรรมาธิการฯนี้ เรียกถึง10ล้านบาท แต่ไม่กล้าเปิดเผยนั้น ว่า

“กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวนั้น จากที่ป.ป.ช. มีการตรวจสอบข่าวทุจริตประพฤติมิชอบเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีข่าวลักษณะนี้เบื้องต้น ถ้าถามว่าคณะกรรมการป.ป.ช. ยกขึ้นมาเป็นเหตุอันควรสงสัยได้เลยหรือไม่ ก็คงยังมิได้เพราะเพียงปรากฏเป็นข่าว แต่จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบก่อน เช่น อาจจะต้องเชิญนายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล มาชี้แจงเนื่องจากเขาเป็นคนพูดเพื่อสอบถามว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่ ถ้ามีการเรียกรับจริงจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกรรมาธิการ ก็อาจนำเสนอต่อคณะกรรมการป.ป.ช.ว่ามีข้อมูลเพียงพอ เพื่อจะหยิบยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นได้ เพราะหากมีความ ปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการทุจริตก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้อง” โฆษกป.ป.ช. กล่าว

โฆษกป.ป.ช. กล่าวว่า “เบื้องต้น คือต้องเชิญอธิบดีกรมน้ำบาดาลมาให้ข้อมูลก่อน แต่จะต้องมีการนำเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. และ คณะกรรมการป.ป.ช. เพื่อทราบก่อนว่ามีข่าวออกมาเช่นนี้ เป็นการใช้อำนาจตามกฏหมาย เพราะอยู่ๆจะไปเชิญคนนั้นคนนี้มาโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้เหตุปรากฏเป็นข่าวเราจึงต้องตรวจสอบก่อนว่าที่ข่าวลงมานั้นมีการพูดเช่นนั้นจริงหรือไม่ มีเหตุการณ์เช่นนั้นจริงหรือไม่”

นายนิวัติไชย กล่าวว่า “ทางสำนักการข่าวฯ ของป.ป.ช. จะเป็นผู้ประมวลข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ซึ่งเมื่อถูกหยิบยกเลขาฯก็จะมีอำนาจในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ลงไปตรวจสอบข้อมูล จากนั้นรายงานให้คณะกรรมการป.ป.ช.ทราบ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการป.ป.ช.จะมีมติโดยตรง ว่าจากเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวก็อาจให้เชิญทางนายศักดามาสอบถามข้อเท็จจริงได้โดยส่งเรื่องไปยังสำนักที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งถ้าอนุกรรมาธิการฯงบฯอยู่ในข่ายเป็นข้าราชการการเมือง ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของ สำนักไต่สวนทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ”

“เชื่อว่าไม่ช้า ขอให้มีการตรวจสอบข่าวเสียก่อน เพราะเบื้องต้นทราบจากที่สื่อมวลชนนำเสนอเท่านั้น ขอให้สำนักการข่าวฯได้รวบรวมหากทันก็นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้เลย” นายนิวัติไชย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon