กมธ.พัฒนาการเมือง จัดอบรมสร้างอาสาประจำหน่วยเลือกตั้ง นร.-นศ.-คนทั่วไป แห่เข้าร่วมกว่าร้อยคน

กมธ.พัฒนาการเมือง จัดอบรมสร้างอาสาประจำหน่วยเลือกตั้ง นร.-นศ.-คนทั่วไป แห่เข้าร่วมกว่าร้อยคน ประเดิมเขต 5 สมุทรปราการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘โครงการนำร่อง (Pilot Project) การใช้ Parallel Vote Tabulation (PVT) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสังเกตการณ์เลือกตั้งแบบคู่ขนาน’ พร้อมด้วยวิทยากร อาทิ นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (CONLAB) นายเรืองฤทธิ์ โพธิพรม ผู้ประสานงานเครือข่าย We Watch นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Opendream เข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 170 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการใช้สิทธิและเห็นความสำคัญต่อการเลือกตั้งทุกระดับ 2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการของรัฐที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 3.เพื่อการทดลองตามรูปแบบแนวคิด Paralle Vote Tabulation (PVT) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตั้ง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีในการดำเนินงาน จะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรม จัดทำองค์กรความรู้ในการสังเกตการณ์เลือกตั้ง พัฒนาเทคโนโลยี ในการรับส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และประมวลผลแบบรวดเร็ว และถอดบทเรียนจากกิจกรรม 2.จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 3.ประกาศรับสมัครเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายประมาน 190 คน เข้าร่วมโครงการ 4.การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ Parallel Vote Tabulation (PVT) และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมออกเป็น 9 กลุ่ม เพื่ออภิปรายกลุ่มย่อย และจัดทำ Simulation จำลองสถานการณ์ การสังเกตการณ์เลือกตั้ง และฝึกปฏิบัติ และการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานการเลือกตั้ง และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งจริง ในเขตเลือกตั้งที่ 5 สมุทรปราการ และ 5.พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.บางยี่ขัน รวบหนุ่มชิงทรัพย์ห้างย่านลาดพร้าว
บทความถัดไปฟังอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เห็นอย่างไร ผู้ชุมนุมหน้าศาล