โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ‘ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์’

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า แก่ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อาชีวะปกป้องสถาบันฯ’ ออกแถลงการณ์โต้ 353 นักวิชาการ แนะอย่าลงชื่อเพราะเพื่อนขอร้อง
บทความถัดไป‘ธนาธร’ ชี้ ประวัติศาสตร์และอนาคตเต็มไปด้วยคำว่า ‘ถ้า’-คาใจ 187 วันกราดยิงโคราช ไร้ปฏิรูปกองทัพ