ภูมิใจไทย โชว์แท็กทีมครบ 61 ส.ส. ลุยแก้รธน. ชงแก้ม.256 ตั้งสสร. ก่อนยุบสภา

ภท. นำ 61 ส.ส.โชว์จุดยืนแก้รธน. ชงแก้ม.256 หนุนตั้งสสร. ก่อนยุบสภา อู้อี้ปิดสวิตช์ส.ว. โยนให้เป็นหน้าที่สภาร่างฯพิจารณา

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 19 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน แถลงถึงข้อเสนอของพรรคต่อกรณีข้อเรียกร้องของภาคประชาชน ว่า 1.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.พรรคเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.พรรคเสนอให้ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีความมุ่งหมายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 3.1.รัฐธรรมนูญต้องสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค ในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคเอกชน โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนให้มีการอำนวยความสะดวก และเปิดกว้างในการประกอบอาชีพ พร้อมลดอำนาจในการควบคุมที่เป็นลักษณะการสกัดกั้น และสร้างเงื่อนไข ที่ทำให้ประชาชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ 3.2.รัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด 3.3.รัฐธรรมนูญต้องสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด

นายอนุทินกล่าวต่อว่า 4.พรรคภูมิใจไทยพร้อมให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของส.ส.ร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้ว พรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อเสนอของภาคประชาชน 5.พรรคไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุกกรณี เพราะการรับฟังความเห็นต่างเป็นลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และ 6.การสนับสนุนข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนของรัฐบาลในข้อ 12 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องอำนาจและที่มาของส.ว. นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้มีส.ส.ร.ที่จะทำหน้าที่พิจารณา และกำหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า สำหรับการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนของพรรคนั้น ตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการยื่นญัตติแก้ไขจะต้องใช้เสียงส.ส.ไม่น้อยกว่า 100 คน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีส.ส. 61 คน จำเป็นต้องหาสมาชิกจากพรรคการเมืองอื่นที่มีแนวทางเดียวกับเราในการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีส.ส.ร. ดังนั้น หากส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นที่มีแนวคิดเดียวกับเราก็สามารถมาร่วมลงชื่อด้วยได้ คาดว่าจะได้รายชื่อครบตามจำนวนภายในสัปดาห์นี้ และจะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าคือวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ และหากพรรคการเมืองอื่นมีการเสนอร่างแก้ไขของตัวเอง หากมีแนวทางที่ตรงกับพรรคภูมิใจไทย เราก็อาจไปร่วมลงชื่อด้วยได้

เมื่อถามถึงการแก้ไขอำนาจและที่มาของส.ว. นายภราดรกล่าวว่า จุดยืนของพรรคคือแก้มาตรา 256 เพื่อให้มีส.ส.ร. และเมื่อมีส.ส.ร.แล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าจะออกไปแนวทางใด โดยพรรคภูมิใจไทยจะไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องนี้ เพราะเหมือนเราไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของส.ส.ร.ล่วงหน้า

ด้าน นายชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มจากมาตรา 256 เพื่อเป็นหัวเรื่องที่จะแก้ไขประเด็นอื่นๆ ตามมา ซึ่งหากไม่มีสภาจะไม่สามารถแก้ไขมาตรา 256 ได้ ดังนั้น สภาต้องคงอยู่เพื่อให้การแก้ไขสามารถทำได้จนมีส.ส.ร. เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon