โปรดเกล้าฯ “ชาตรี ประกิตนนทการ” ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

โปรดเกล้าฯ “ชาตรี ประกิตนนทการ” ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 19 ราย  โดยหนึ่งในนั้นคือ รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

สำหรับ ศาตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ เป็นศาตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจทางวิชาการในประเด็น ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์และพัฒนา ชาตรีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมไทยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นจึงศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทได้รับการปรับปรุงและตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม: สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม นอกจากนี้ เขายังมีผลงานวิจัย หนังสือ และบทความวิชาการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

ผลงานหนังสือและงานวิจัยภาษาไทย อาทิ

คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมือง หลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548). โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา ชุมชนบ้านไม้โบราณ “ป้อมมหากาฬ” (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549). การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550). พระพุทธชินราช ในประวัติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551). ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร: สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: เมคอะวิช, 2554). รื้อ-สร้าง ศาลฎีกา: เอกสารประกอบการสัมมนาข้อเสนอแนะและจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาต่อโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารศาลฎีกาใหม่ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558). สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2558).

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้ำป่าทะลัก! ท่วม 4 หมู่บ้านลำปาง เดือดร้อนเป็นร้อยหลังคาเรือน พัดชาวบ้านติดอยู่บนต้นไม้
บทความถัดไปยาย-หลานผวา! หนอนไชร่างกาย เจ็บปวดนอนไม่หลับ หาหมอก็ตรวจไม่พบ