‘เรืองไกร’ บุกทำเนียบร้อง ‘บิ๊กตู่’ สั่งสอบจุลสารกกต. บิดเบือนข้อเท็จจริง

“เรืองไกร” ร้อง “บิ๊กตู่” สั่งสอบจุลสารกกต. บิดเบือนข้อเท็จจริง หวั่นประชามติจะไม่เที่ยงธรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย(พท.) ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบจุลสารการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง ประกอบมาตรา 55 และมาตรา 56 โดยนายเรืองไกร กล่าวว่า ได้รับจุลสารการออกเสียงประชามติของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ส่งมาทางไปรษณีย์เมื่ออ่านดูข้อความในจุลสารดังกล่าวได้พบข้อความที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายประชามติ มาตรา 61 วรรคสอง ประกอบมาตรา 55 และมาตรา 56 ด้วย โดยข้อความที่ปรากฏในจุลสาร มีหลายแห่งที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง อาทิ

เรื่องการศึกษา ซึ่งในจุลสารระบุว่าเรียนฟรี 14 ปี แต่มาตราที่เกี่ยวข้องในร่างรัฐธรรมนูญกลับไม่มี อีกทั้งเรื่องการบริการสาธารณสุขที่ในจุลสารระบุว่าทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม แต่ในร่างรัฐธรรมนูญกลับไม่ระบุไว้เช่นนั้น มีการตัดหรือเติมถ้อยคำไปจากตัวบทรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีนี้จะมีผลกระทบทำให้การทำประชามติ ไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ตามมาตรา 55 และมาตรา 56 ทั้งนี้ หากไม่มีการสอบสวน หรือออกคำสั่งใดๆ ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ถูกตรวจสอบ หลังผลประชามติออกมา ตนจะมาร้องค้าน 2 องค์กรนี้ภายใน 24 ชั่วโมงอีกครั้ง ฐานไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งเรื่องนี้ควรมาแจ้งให้นายกฯ ทราบโดยตรง เพราะยังมีเวลาเหลืออีก 5-6 วันก่อนถึงวันประชามติ เพื่อจะได้ระงับยับยั้งเรื่องจุลสารดังกล่าว ให้มีเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า จึงเรียนมาเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ได้พิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) และอำนาจของหัวหน้าคสช. ตามความในรัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 44 เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. และกรธ. ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และบทกฎหมายอื่นคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มาตรา 210 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 หรือไม่และขอได้โปรดพิจารณาด้วยว่า ควรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ดำเนินการกับของกกต. และกรธ. ตามแนวทางที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 44/2559 ไปแล้วหรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาลไฟเขียวออกหมายจับ”นางไก่”ข้อหาค้ามนุษย์อีก
บทความถัดไปเร่งลงทุน “ดอนเมือง” เฟส 3 (คลิป)