ครม.เคาะ ‘ชยธรรม์ พรหมศร’ นั่งปลัดกระทรวงคมนาคม

ครม.เคาะ ‘ชยธรรม์ พรหมศร’ นั่งปลัดกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม แทน นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับประวัตินายชยธรรม์ พรหมศร เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2508 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาโท M.Sc. in Civil Engineering (Transportation) The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย) ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering (Transportation) The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)

ประวัติการทำงาน 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2559-2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2554-2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง 2552-2554 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง 2551-2552 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) กรมทางหลวง 2547-2551 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สลดพบศพพ่อเฒ่าวัย 70 ปี นอนเสียชีวิตในศาลาริมทาง พบทรัพย์ติดตัวเพียงบะหมี่สำเร็จรูป
บทความถัดไปลูกค้าโวยลั่น ซื้อกุ้งก้ามกราม กิโลกรัมละ 950 บ. ร้านย่านจตุจักร สอดตะปูเพิ่มน้ำหนัก