‘เต้’ นำ 10 พรรคจิ๋วยื่นร่าง กม.บำนาญผู้สูงอายุ เอาเงินจากเปิดกาสิโนถูก กม.

‘เต้’ นำทีม 10 พรรคยื่นร่าง พ.ร.บ.บำนาญผู้สูงอายุ เล็งเปิดบ่อนถูกกฎหมาย-กองสลากหารายได้จากหวยใต้ดิน สมทบบำนาญผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย และ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ตัวแทน 10 พรรคเล็ก ยื่นร่าง พ.ร.บ.บำนาญผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน พ.ศ. … ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบบำนาญเพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่รัฐจ่ายเป็นรายเดือนไปตลอดช่วงชีวิตหลายระบบ โดยใช้งบประมาณในหลายรูปแบบแต่ยังไม่พอสำหรับการดำรงชีพยามชราภาพ และยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง รัฐจึงควรจัดให้มีระบบบำนาญผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานและถ้วนหน้าเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

โดยนายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตั้ง กมธ. 1 ชุด คือ คณะกรรมาธิการการเปิด Entertainment Complex หรือกาสิโนถูกกฎหมาย ซึ่งจะมีทั้งการเล่นในสถานที่จริงและการเล่นแบบออนไลน์ โดยปัจจุบันอยู่ในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันสนับสนุนร่างดังกล่าว ซึ่งรายได้จำนวนนี้มีเพียงพอต่อการดูแลประชาชน 12 ล้านคน ทั้งนี้ สามารถเปิดให้เล่นออนไลน์และเล่นในสถานที่จริงได้ จึงสามารถเล่นได้แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยุติลงหรือไม่ก็ตาม โดยจะเปิดให้เล่นเฉพาะชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีฐานะดี ซึ่งหากมีรายรับปีละ 1.6 ล้านล้านบาท ก็จะเสียภาษีเข้ารัฐประมาณ 1 ล้านล้านบาท จึงสามารถแบ่งมาสมทบให้กับพระราชบัญญัติบำเหน็จแห่งชาติได้ปีละประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อบวกกับรายได้ของกองสลากอีกปีละประมาณกว่า 100,00 ล้านบาท ก็เพียงพอต่อการดูแลชีวิตของประชาชนที่อายุเกิน 60 ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดนี้คือแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำเข้าสมทบในกฎหมายดังกล่าว หากมีเหลือก็สามารถนำไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณจากที่ใช้ไปกับสถานการณ์โควิด-19

นายมงคลกิตติ์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในอนาคตก็มองว่ากองสลากควรที่จะหารายได้เพิ่มเติมจากการเป็นเจ้ามือจำหน่ายหวยใต้ดินเอง ซึ่งการตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน การเปิด Entertainment Complex ริเริ่มโดย พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ซึ่งเป็นนโยบายทั้งของพรรคพลังชาติไทยและพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่เห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและช่วยให้ประชาชนมีชีวิตวัยเกษียณที่มีคนดูแลเหมือนกับต่างประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครั้งแรก! แกรนด์ ยูนิตี้ ผนึกกำลัง โออิชิ กรุ๊ป เสิร์ฟความสุขให้ลูกบ้านอิ่ม และปลอดภัยถึงคอนโด
บทความถัดไป‘พุทธิพงษ์’ ลั่น เดินหน้าไล่ล่าปิดเพจหมิ่นฯ ประกาศให้รู้ว่า กม.ไทยศักดิ์สิทธิ์