เปิดร่างแก้ไขรธน.ฉบับพรรคร่วมรบ. ให้สสร.จากเลือกตั้ง150 คน – สรรหา50คน นร-นศ.ร่วมด้วย

เปิดร่างแก้ไขรธน.ฉบับพรรคร่วมรบ. ให้สสร.จากเลือกตั้ง150 คน – สรรหา50คน นร-นศ.ร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม มีการเผยแพร่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล เนื้อหารายละเอียด ยึดหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งองค์ประกอบของ ส.ส.ร.มีข้อยุติว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และมาจากการเลือกของ ส.ส. 10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน และมาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จำนวน 10 คน โดยกระบวนการในการดำเนินการเลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ส่วนกระบวนการที่จะให้มีการดำเนินการ เมื่อมีการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้วให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และหลังจากนั้นเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องทำประชามติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดที่เพิ่มองค์ประกอบของ ส.ส.ร.เข้ามาขอทุกฝ่ายต้องร่วมมือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon