‘โจ้’ แฉเบื้องลึก ‘ปรีดี’ ลาออก เหตุผวาเจอยัดไส้ต่อสัญญาบีทีเอส 40 ปี กดดัน รมช.คลัง แจงวุฒิการศึกษา(ชมคลิป)

‘โจ้’ แฉเบื้องลึก ‘ปรีดี’ ลาออก เหตุ ผวาเจอยัดไส้ต่อสัญญาบีทีเอส 40 ปี กดดัน ‘รมช.คลัง’ แจง วุฒิการศึกษาจบ ป.ตรี จริงหรือไม่

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรค พท. แถลงถึงกรณีนายปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ตามสื่อบอกว่านายปรีดี ลาออก เพราะมีขัดแย้งกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องการเสนอแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพาสามิตนั้น แต่ตนเรียนว่าเหตุเบื้องลึก มาจากเรื่องการต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอสออกไปอีก 40 ปี ทั้งที่สัญญาเก่ายังเหลืออีก 10 ปี ซึ่งจะหมดในปี พ.ศ.2572 และปัจจุบันได้สร้างส่วนต่อขายสายสีเขียวเหนือสิ้นสุดเส้นทางสถานีคูคต จ.ปทุมธานี ส่วนสายสีเขียวใต้ สิ้นสุดเส้นทางที่สถานีเคหะบางปู จ.สมุทรปราการ เบื้องลึกที่มีปัญหาคือ บริษัทบีทีเอสต้องการต่อสัมปทานโดยไม่ให้มีการเปิดประมูลใหม่ โดยยกเหตุเรื่องการสร้างส่วนต่อขยายทั้งสองเส้น

นายยุทธพงษ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกคำสั่ง 3/2562 ตามมาตรา 44 ในฐานะหัวหน้า คสช. โดยในข้อ 3 ระบุว่า ในเรื่องการต่อขยายรถไฟฟ้าสายเขียวเหนือ และสายเขียวใต้ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 10 คน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ให้ดำเนินการเจรจากับบริษัทบีทีเอส และแก้ไขสัญญาสัมปทานกับผู้ได้รับสัมปทานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งที่สัญญาเก่ายังไม่หมด ในทางกฎหมายหากจะแก้ไขสัญญาก็ต้องยกเลิกสัญญาเก่า แต่ที่พิสดารที่ทำให้นายปรีดีรับไม่ได้คงเป็นข้อ 6 ที่ระบุ หากดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ผลเจรจาเป็นที่ยุติให้ถือว่า เป็นการดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หมายความว่า คณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน หากไปเจรจาเรียบร้อยต่อขยายสายสีเขียวเหนือ และสายสีเขียวใต้ และเมื่อใช้มาตรา 44 ไปด้วยแล้ว เจรจาแล้ว ให้ยกเว้น ไม่ต้องเข้าเงื่อนไข พ.ร.บ.ร่วมทุน

นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่า เมื่อมีการใช้คำสั่งมาตรา 44 ยกเว้นกฎหมาย ไม่ต้องเข้า พ.ร.บ.ร่วมทุน โดยไม่ต้องเปิดประมูล แบบนี้เข้าข่ายไปเอื้อประโยชน์ให้บางบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ในการประชุมสภา กทม. เรื่องการเสนอต่อขยายสายเขียวเหนือ เขียวใต้ออกไป แต่สภา กทม.อนุมัติดำเนินการไม่ได้ เพราะการต่อสัญญาสายเขียวเหนือ ยาวไปถึง จ.ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะใน กทม. นอกจากนี้ ยังพบว่าก่อนที่นายอุตตม สาวนายน ลาออกจาก รมว.คลัง 1 วัน คือวันที่ 15 กรกฎาคม ได้ทำหนังสือขอถอนเรื่องออกจาก ครม. ขอให้ทบทวน เพราะนายอุตตมก็กลัวทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังทราบอีกว่านายสันติได้สอดไส้อะไรบางอย่างหรือไม่ เพราะในวันที่ 16 กรกฎาคม หลังจากนายอุตตมลาออก นายสันติที่ต้องทำหน้าที่รักษาการ รมว.คลัง ได้นำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.ในเวลาต่อมา นายสันติวางยานายปรีดี ส่งเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสียบเข้า ครม.ทั้งที่นายอุตตมได้ทำหนังสือขอทบทวน และขอให้ถอนออกจาก ครม.ไปแล้ว เพราะผิดกฎหมาย มีเรื่อง พ.ร.บ.ร่วมทุน ที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง แต่นายสันติที่เป็นรัฐมนตรีรักษาการรีบเสียบเข้าที่ประชุม ครม.ทันที ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรจะนำมาแฉในวันที่ 9 กันยายน

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า นายปรีดีเข้าประชุม ครม.นัดแรก 13 สิงหาคม หลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว และนัดแรกที่ประชุมมีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว โผล่เข้าไป ทำให้นายปรีดีตกใจเพราะเรื่องนี้ ส่อจะเป็นการทำผิดกฎหมาย เลยถอนเรื่องออกจาก ครม.ทันที รวมทั้งนายปรีดีไม่เคยลงนามเรื่องดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันมีความพยายามจากบิ๊กรัฐบาลบีบให้นายปรีดีนำเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุม ครม. ทำให้นายปรีดีตัดสินใจลาออก โดยนายสันติต้องตอบให้ได้ การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย รอบครอบต่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนหรือไม่ นายอุตตม ก่อนลาออกได้ทำหนังสือขอให้ถอนเรื่องออกจาก ครม. แต่นายสันติยังมีความพยายามลักไก่นำเข้า ครม. โดยจะนำข้อมูลต่างๆ ไปแฉในสภาฯ

นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่า นายสันติต้องตอบและชี้แจงเรื่องวุฒิการศึกษา เพราะจากคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ลงโทษให้ออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากนายสันติให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน ปลอมบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบอนุญาติขับรถยนต์ตลอดชีพ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ม.รามคำแหง เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ ที่ผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง จึงให้ลบชื่อนายสันติออกจากทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไป เรื่องนี้นายสันติต้องชี้แจงว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ ได้ให้คนอื่นสอบแทนมีการปลอมใบขับขี่รถยนต์จริงหรือไม่ เพราะในรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ระบุชัดว่า รัฐมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่การที่นายสันติ ถ้าถูกไล่ออก ดังนั้นเอาวุฒิอะไรมาเป็นรัฐมนตรี ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของนายสันติด้วย

นอกจากนี้ นายยุทธพงศ์ยังกล่าวถึงกลุ่ม 60 ส.ว. สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงรายมาตราเท่านั้น ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเห็นหลากหลาย มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปิดสวิตช์ ส.ว. ขณะนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล ได้เสนอเข้าที่ประชุมสภา ที่จะมีการพิจารณา 23-24 กันยายน เชื่อว่าขณะนี้ ทุกคนพยายามหาทางออกให้ประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฮอกกี้น้ำแข็งจับมือซับซีโร่ไอซ์สเก็ตคลับจัดอบรมปั้นผู้ตัดสินหน้าใหม่
บทความถัดไปบทนำ : ประเทศและร.ร.