สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ยื่นหนังสือ รบ. ขอค่าตอบแทนพิเศษ หลังช่วยหยุดโควิด

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ยื่นหนังสือ รบ. ขอค่าตอบแทนพิเศษ หลังช่วยหยุดโควิด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ปลัด มท. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจ่ายเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความรักษาสงบ ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้รับเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะรายเดือน เป็นเวลา 7 เดือน

นายยงยศกล่าวว่า เดิมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 และปฏิบัติหน้าที่ในเดือนนั้นไม่น้อยกว่า 15 วัน นอกจากนั้นต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทน เยียวยา และเสี่ยงภัย จำนวน 3,500 บาท สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคชุมชน จึงขอให้ทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน โดยขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเพิ่มพิเศษรายเดือนด้วย เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน และต้องทำหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล จากการจัดเวรยามเฝ้าถนน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด กระทั่งประสบผลสำเร็จในการหยุดเชื้อ ซึ่งมาจากการเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฎิบัติหน้าที่

นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่มีการแจ้งว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความรักษาสงบ ที่ปฏิบัติงานของ อสม. จะไม่ได้รับเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเพิ่มพิเศษรายเดือนนั้น สมาคมฯ ขอให้รัฐบาลทบทวนมติดังกล่าว เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ อสม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยงาน ต้องทำหน้าที่ควบคู่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมี ผอ.รพ.สต.เป็นผู้สั่งการ มอบหมายงานให้ไปทำหน้าที่ในตำแหน่ง อสม.ยืนยันว่าทุกคนที่มีตำแหน่งนี้ ทำงานด้วยจิตอาสา ทำงานด้วยจิตวิญญาณของนักปกครองท้องที่ และเป็นบุคคลที่ประชาชนให้การยอมรับ

“ดังนั้นขอให้รัฐบาลพิจารณา เงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ดำรงตำแหน่ง อสม. แม้ว่าบางรายจะได้รับเงิน 3,500 บาทในตำแหน่ง อสม.แล้ว เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยจ่ายเงินเดือนให้กับ สปท.และ สนช. ที่มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ และอย่าเห็นว่าเมื่อมีการป้องกันโควิดได้แล้ว จะทำเหมือนเสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล ขณะที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งประเทศทราบดีว่าอยู่กับรัฐบาลนี้มาหลายปี เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรมาบ้าง หากรัฐบาลหรือผู้บริหารในยุคนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญ พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะอดทน และรอให้ผู้บริหารรัฐบาลชุดใหม่มาช่วยเหลือต่อไป” นายยงยศกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon