ศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 09 และ 14 คณะนิติ สนับสนุนคำสั่งไม่อนุญาตห้ามชุมนุม

ศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 09 และ 14 คณะนิติฯ ยื่นหนังสือถึงอธิการบดี สนับสนุนคำสั่งไม่อนุญาตห้ามชุมนุม

วันที่ 16 ก.ย. ที่สำนักงานกฎหมายและธุรกิจอาณัศ ช้างอินทร์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายอาณัศ ช้างอินทร์ ได้เปิดผนึกจดหมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับรายชื่ออดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 2509 และ รุ่น 2514 รวม 67 คน สนับสนุนการออกคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ชุมนุม ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวเกี่ยวข้อง
‘แก้วสรร’ ฝากถึง รุ่นพี่ที่เคยเคารพ ยันไม่เคยกวักมือเรียกทหาร ค้านลุงตู่อยู่ต่อ

ศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ รุ่น 09 และ14 คณะนิติ สนับสนุนคำสั่งไม่อนุญาตห้ามชุมนุมนายอาณัศ ช้างอินทร์ เผยว่า ตนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 09 วันนี้ตนได้รับมอบหมายจาก คุณอนันต์ ศิริพัฒน์ ประธานรุ่น นิติศาสตร์ 09 และเพื่อนๆคณะนิติศาสตร์ รุ่น 09 และรุ่น 14 รวม 67 คน มีความเห็นว่า การใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อชุมนุมทางการเมือง พวกเราทั้ง 67 คน มีความเห็นตรงกันว่า ไม่เหมาะสมเพราะว่า การที่มาใช้อ้างว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน พวกตนในข้อนี้ก็เห็นด้วย แต่ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ก้าวล่วงในการผิดกฎหมาย ในเมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาต เราจะต้องเคารพและต้องปฏิบัติตาม

โดยเฉพาะพวกเราทั้ง 67 คนจบกฎหมาย ต้องปฏิบัติระเบียบตามกฎหมาย แม้ไม่เห็นด้วยก็ต้องทำตาม และพวกเราคิดว่า การชุมนุมทางการเมือง ถ้าหากมีความสุจริตใจไม่ก้าวล่วงคนอื่นไม่ละเมิดคนอื่น พวกเราก็ไม่ขัดข้องและเห็นด้วย แต่ว่า ตามประพฤติการณ์ที่มีมานั้น ปรากฎว่าพฤติกรรมของบุคคลบางกลุ่ม ที่จะใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประพฤติกรรมซึ่ง ในการชุมนุมที่ผ่านมาหลายครั้ง ได้พูดจาก้าวร้าวและละเมิดกฎหมาย ดูหมิ่นสถาบันที่เป็นที่เคารพของคนไทยทุกคน ตนเห็นว่าไม่สมควร อาจก่อให้เกิดวุ่นวายได้ จึงได้รวบรวมชื่อได้มา 67 คน เพื่อทำหนังสือแจงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าพวกไม่เห็น โดยหนังสือมีสาระสำคัญดังนี้

พวกข้าพเจ้าผู้มีรายนามท้ายหนังสือนี้ ซึ่งทุกคนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 2509 และรุ่น 14 มีความเห็นในการใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานที่จัดชุมนุมทางการเมือง หรือแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพต่างๆ ดังนี้ ข้อ 1 พวกข้าพเจ้าเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ข้อ 2 พวกข้าพเจ้าเห็นด้วย และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สนับสนุนการมีสิทธิเสรีภาพภราดรภาพ ของนักศึกษา เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ตามหลักสากล ภายใต้เงื่อนไข ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น อันเป็นการผิดศีลธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง โดยเฉพาะไม่เพื่อเป็นการให้ร้าย ทำลาย หรือก่อความไม่สงบวุ่นวายต่อชาติบ้าน ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ และประชาชน และต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อ 3 การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดชุมนุมต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พวกข้าพเจ้าสนับสนุน ไม่คัดค้านแต่อย่างใด แต่ถ้าผิดเงื่อนไขดังกล่าว แม้แต่น้อย พวกข้าพเจ้าไม่สนับสนุนคัดค้าน ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงว่าอาจนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการผิดกฎหมาย อันจะทำให้ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหาย ยากแก่การที่รักษาเยียวยาในภายหลังได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon