ราชกิจจาฯ ประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ไม่สามารถส่งคืนได้ สูงสุด 3 ล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ไม่สามารถส่งคืนได้ สูงสุด 3 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อที่ 21 ก.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ ต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี

แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30 มกราคม 2533  อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก ๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ

ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านรายละเอียด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สมชัย’ โต้กกต. ศาลรธน.พูดชัด เงินยืมพรรคไม่ว่าจำนวนเท่าใด ไม่ชอบด้วยกม.ทั้งสิ้น
บทความถัดไปกระบะบรรทุกเศษขี้เหล็กยางแตก เสียหลักพลิกคว่ำ เด็กท้ายรถร่วงกระแทกถนนสาหัส