‘บิ๊กป้อม’ ย้ำคุมเข้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สัตว์ป่า เร่งช่วยเกษตรกรเข้มแข็ง

‘บิ๊กป้อม’ ย้ำคุมเข้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สัตว์ป่า เร่งช่วยเกษตรกรเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานรองประธานกก.วล. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (2) การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตร สำหรับการอนุรักษ์นกและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย และ (3) กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และมีการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิข้าวขวัญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon