09.00 : INDEX หัวรถจักร “รัฐธรรมนูญ” ขึ้นสู่ราง ตามยุทธศาสตร์ เยาวชนปลดแอก

พลันที่ร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทั้ง 6 ฉบับที่เสนอทั้งจากรัฐบาลและฝ่ายค้านได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภา

”รัฐธรรมนูญ”ได้เป็นประ เด็นในทางสังคมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

คำถามที่ต้องตีให้แตกก็คือ นี่เป็น”วาระ”ของผู้ใด

เหมือนกับเมื่อเสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นวาระของรัฐบาล จะเป็นไปตามนโยบาย”เร่งด่วน”อันรัฐบาลเคยแถลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562

เหมือนกับเมื่อเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเป็นวาระของฝ่าย ค้าน เป็นไปตามนโยบายและความต้องการ”ร่วม”ของพรรคฝ่ายค้านตั้งแต่ก่อนและภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562

แต่คำถามที่ไม่อาจมองข้ามได้อย่างเด็ดขาดก็คือ ปัจจัยใดเล่าที่กลายเป็น”ตัวเร่ง”อย่างทรงพลานุภาพสูงสุดในทางการเมือง

คำตอบที่ต้องยอมรับร่วมกัน นั่นก็คือ “เยาวชนปลดแอก”

จะเข้าใจต่อคำตอบนี้ได้จำเป็นต้องยอมรับต่อความเป็นจริงสำคัญ ประการหนึ่งก่อน นั่นก็คือ ก่อนเดือนกรกฎาคม 2563 เคยมีความ กระตือรือร้นในเรื่องของ”รัฐธรรมนูญ”หรือไม่

มีความเรียกร้องอย่างแน่นอนจากฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะมาจากพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย

แต่ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ไม่มีการสนองตอบจาก”รัฐบาล”

แม้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาหลัก เกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้น แต่ก็ดำเนินไปในท่วง ทำนองเรื่อยๆมาเรียงๆ นกบินเฉียงไปทั้งหมู่

ต่อเมื่อได้บังเกิดปรากฎการณ์”เยาวชนปลดแอก”ขี้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ประสานเข้ากับการขับเคลื่อนของไอลอว์ในการหารายชื่อ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นหรอก

จึงได้เกิดการขยับและขับเคลื่อนในลักษณะอัตราเร่งเป็นพิเศษ

แต่ก็เป็นไปในท่วงทำนองที่จะรักษาอำนาจและเตะถ่วงหน่วงเวลาตามกระบวนการแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเด่นชัด

ความเป็นจริงก็คือ พลันที่มีการตั้งประเด็นของ”รัฐธรรมนูญ”ขึ้นเท่า กับว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ”เยาวชนปลดแอก”ขึ้น

หัวรถจักร”รัฐธรรมนูญ”ได้ประทับ ณ รางรถไฟครบถ้วนแล้ว

ผลอาจไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการ ผลอาจไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายค้านต้องการ เพราะที่กำกับบงการอย่างแท้จริงคือ”สังคม”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คมคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
บทความถัดไปNon-Narcotic Medicinal CBD-THC Herbs Redefined