สภานิสิตจุฬาฯ แถลงขอโทษ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ ที่ได้รับความอยุติธรรมตลอด 7 ทศวรรษ

ภาพจาก 90 ปี จิตร ภูมิศักดิ์

สภานิสิตจุฬาฯ แถลงขอโทษ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ ที่ได้รับความอยุติธรรมตลอด 7 ทศวรรษ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์ โดยระบุว่า

เนื่องในวันที่ 25 กันยายน เป็นวันครบรอบ 90 ปี ชาตกาลของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเเละสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเเม้ว่าคุณจิตร ภูมิศักดิ์ จะได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเเละประเทศไทย อย่างไรก็ตามคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ไม่เคยได้รับการกล่าวชื่นชมในหน้าประวัติศาสตร์ เเละไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะนิสิตที่สร้างสรรค์ ผลงานทั้งทางวิชาการเเละด้านกิจกรรมให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณี“โยนบก” ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496

คุณจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนานัปการ จากการเป็นผู้มากความสามารถในด้านวิชาการทั้งด้านภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ เเละประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บุกเบิกการศึกษา ทางด้านอักษรศาสตร์ในประเทศไทยและแนวคิดสมัยใหม่หลายประการให้กับสังคมไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด ทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงโดยทั่วไป รวมไปถึงในประชาคมจุฬาเองด้วย ตัวอย่างผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ เช่น “ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม” และ “โองการแช่งน้ำ เเละข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เป็นต้น นับได้ว่าผลงานด้านวิชาการต่าง ๆ ของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย เเละในระดับประเทศ อีกทั้งคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ยังเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย อย่างเเรงกล้า และเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการนิสิตนักศึกษาในการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยจวบจนปัจจุบัน

เเม้ว่า คุณจิตร ภูมิศักดิ์ จะสร้างคุณงามความดีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีคุณจิตร ภูมิศักดิ์กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมในฐานะนิสิตจุฬาคนหนึ่ง อาทิ จากการสอบสวนกรณี “โยนบก” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัยนั้นไม่ได้ลงโทษผู้ที่กระทำการรุนเเรงเเก่ คุณจิตร ภูมิศักดิ์ ซ้ำร้ายยังสั่งพักการศึกษาคุณจิตร ภูมิศักดิ์ และจากกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น มิได้ปกป้องคุณจิตร ภูมิศักดิ์ จากการถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมว่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นต้น ดังนั้น สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะตัวเเทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอกล่าวขอโทษคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ต่อความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่คุณจิตร ภูมิศักดิ์ ได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณี “โยนบก” ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2496

ดังนั้นเนื่องในโอกาส 90 ปี ชาตกาลของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอกล่าวขอโทษคุณจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้รับความอยุติธรรมต่าง ๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดเวลากว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านมูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ อย่างเป็นทางการ เเละขอใช้โอกาสนี้ยกย่องคุณจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าคนสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป

.
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กันยายน 2563

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บีดับเบิลยูเอฟ’ เลือกไทยจัด 3 รายการใหญ่ต้นปี 2564
บทความถัดไปผลโหวตมติชน 90.7% ไม่เห็นด้วยสภามีมติ ตั้งกมธ.ฯร่างแก้ไขรธน.