ก.พ. แจง ‘สอบวัดความรู้ภาคก.’ ยังใช้เงื่อนไขสอบเดิม

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก. แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปใช้สำหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ค.) ต่อไป

2.กรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามความจำเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้ และเมื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุน การจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘วิษณุ’ เผยปีนี้ใครสอบผ่านภาค ก. บรรจุเป็นข้าราชการเลย หากตกแผน ข. ก็ให้ออก

‘วิษณุ’ แจงสอบผ่านภาค ก. บรรจุ ขรก.ทันทีแค่แนวคิดรัฐ ก.พ.ปรับระบบไม่ทัน เผยใช้แบบเดิมไปก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อ.มธ.’ จี้ชนชั้นนำรับข้อเสนอ ลั่น ‘รัฐสวัสดิการ’ คือโอกาสสุดท้าย เกิดได้แค่มอง ‘คนเท่ากัน’
บทความถัดไป‘กิตติรัตน์’ โพสต์พร้อมพ้นกก.ยุทธศาสตร์ หลังเจ๊หน่อยลาออก ‘วัน’ ชี้ พท.จ่อผ่าตัดใหญ่