‘สมพงษ์’ ลาออก หัวหน้าพรรคพท. นัดถกเลือกกก.บห.ชุดใหม่ 1 ต.ค.

“สมพงษ์” ลาออกหัวหน้าพรรคพท. รับกก.บห.ยังทำหน้าที่ไม่บรรลุผล ตั้ง”ชูศักดิ์”รักษาการ เคาะเลือกผู้บริหารชุดใหม่ 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 กันยายน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพท. เพื่อให้กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ชุดปัจจุบันสิ้นสภาพ โดยระหว่างนี้นายสมพงษ์ได้เซ็นคำสั่งตั้งนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรครักษาการแทน จากนั้นวันที่ 28 กันยายน จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการเพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่พรรค ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคพท. กล่าวว่า โดยที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพท. เป็นเหตุให้กก.บห.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ ในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคพท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับพรรคกำหนดให้แจ้งวันประชุมใหญ่ล่วงหน้าแก่สมาชิกพรรคทั่วประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ดังนั้น การประชุมใหญ่พรรคพท.จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

สำหรับเนื้อหาในหนังสือลาออกของนายสมพงษ์ ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย ครั้งที่ 1/2562 ได้เลือกให้ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 62 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 29 คนเต็มตามข้อบังคับพรรคตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กำกับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอำนาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ ที่ผ่านมา ผมเห็นว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันายน 63 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป


เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon