นายกฯ เปิดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมช่วยคนตกงาน-นศ.จบใหม่ กว่า 1 ล้านอัตรา

นายกฯ เปิดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมช่วยคนตกงาน-นศ.จบใหม่ กว่า 1 ล้านอัตรา

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 พร้อมด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ,นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณเวทีกลาง ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การรักษาการจ้างงานเดิมโดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ กิจกรรมการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วย แพลทฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ด้วยการนำตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน จำนวน 475,725 อัตรา, ตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐ จำนวน 101,716 อัตรา, ตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 114,433 อัตรา, ตำแหน่งงานโครงการเงินกู้(รออนุมัติ) 287,147 ตำแหน่ง, การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 ตำแหน่ง (Co-payment) รวมกว่า 1,239,091 อัตรา มารองรับเพื่อให้คนไทยมีงานทำ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงาน ใจความว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติ ทำให้วัยแรงงานได้รับยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก” พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในงาน อาทิ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการจิตอาสา 904 โซนประกันสังคม กับการเปิดตัวกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มผู้สูงอายุ โซนไทยมีงานทำ ที่จะประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพความสามารถของแพลทฟอร์มไทยมีงานทำ และโซนนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-curve และโซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่การเป็น Start up เจ้าของของกิจการ และอีกหนึ่งโซน คือ Franchise & Food truck รวมธุรกิจร้านอาหารชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมและเลือกเจรจาธุรกิจกันได้อีกด้วย

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะ คนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอหน้างาน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และความสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ 3. ระบบจะทำการค้นหาตำแหน่งงาน ที่ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงที่สุด โดยแสดงค่าร้อยละของงานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สมัครงาน เรียงลำดับจากมากไปน้อย 4. ผู้สมัครงานนำข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ ยื่นต่อนายจ้างภายในงาน พร้อมสัมภาษณ์งานได้ทันที หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถส่งข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com เพื่อสถานประกอบการนัดหมายในการสัมภาษณ์งานต่อไป

สำหรับกิจกรรมเด่นๆ ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่มีตลอด 3 วันงานนี้

วันที่ 26 กันยายน 2563
รับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางแรงงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”
การอบรม หัวข้อ “ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย” โดยคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์”
กิจกรรมโซนรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ Workshop ทำหมูกรอบ, ซาลาเปา, การดัดลวด, การทำน้ำหอม ลิปสติก มินิคอนเสิร์ตจาก เบิ้ล ปทุมราช (18.00 น.)

วันที่ 27 กันยายน 2563
การเสวนาในหัวข้อ ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน”การอบรม หัวข้อ Digital marketing อีคอมเมิร์ซ และโซเชียลมีเดีย โดยคุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช และ หัวข้อ “อีสปอร์ต (eSports) เปลี่ยนคนติดเกมสู่เส้นทางอาชีพ
กิจกรรม Workshop สร้างอาชีพ การทำวุ้น 3 มิติ, การถักเชือก, การบิดลูกโป่ง
มินิคอนเสิร์ตจากวง MUSKETEERS (16.30 น.)

วันที่ 28 กันยายน 2563
การเสวนาในหัวข้อ แรงงานไทย ก้าวไกล สู่ตลาดแรงงานโลก โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อม หัวข้อ อาชีพดีไซน์เนอร์ไทย สู่สายตาชาวโลก โดยคุณสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ และ หัวข้อ Startup รุ่งหรือร่วง มีคำตอบ
กิจกรรมแรงบันดาลใจสร้างอาชีพ Workshop การทำกาแฟ, การทำเป็ดกีตาร์, การทำบูมเมอแรง
มินิคอนเสิร์ตจาก GUNGUN เจ้าของเพลง ปลาวาฬเกยตื้น (16.30 น.)

โครงการดีๆ จากรัฐบาล จัดงานโดยกระทรวงแรงงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon