‘บิ๊กป้อม’ ถก ‘กกท.’ วางแผนจัดกิจกรรมกีฬา ฟื้นศก. จากวิกฤตโควิด-19

‘บิ๊กป้อม’ ถก ‘กกท.’ วางแผนจัดกิจกรรมกีฬา ฟื้นศก. จากวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2563

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร Corporate Governance & Leadership : CG & leadership ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญในเรื่องการ ประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม คือ คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) แนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานของผู้ว่า กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ และมีข้อสังเกตในเรื่องต่าง ๆ ขอให้ กกท.นำข้อสังเกตของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณา และเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอเน้นย้ำ ในเรื่องการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่ ให้ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุด ขอให้ได้ติดตามการใช้จ่ายให้ทันตามห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการภายใน ให้สามารถ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการกีฬาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของสมาคมกีฬาต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็ว เป็นระบบ อย่างชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมทั้งพิจารณาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การปั่นจักรยาน การออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แต่ละภูมิภาค มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสมาคมกีฬา ให้พิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเปิดกว้างให้มีการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon