เปิด 15 ชื่ออนุก่อนรับหลักการแก้รธน. นักวิชาการ อดีตกมธ.- กรธ.ชุดมีชัย ร่วมเพียบ

เปิด 15 ชื่ออนุก่อนรับหลักการแก้รธน. นักวิชาการ อดีตกมธ.- กรธ.ชุดมีชัย ร่วมเพียบ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อ คณะอนุกมธ.พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฏหมาย จำนวน 15 คน ตามที่คณะกมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ ได้มีมติแต่งตั้งนั้น มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานอนุกมธ. โดยอนุกมธ. ซึ่งเป็นส.ส.ซีกรัฐบาล ส.ว. และนักวิชาการ โดยยังไม่มีรายชื่อจากซีกพรรคร่วมฝ่ายค้าน หลังจากที่ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมกับคณะกมธ.ดังกล่าว อาทิ

1.นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 2.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 3.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกส.ว. อดีตเลขานุการกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ 4.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกส.ว. อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 5.นายคมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 6.นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 7.นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8.นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9.นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชานาญการ สถาบันพระปกเกล้า 10.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.นายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 12.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตกรรมการร่างรัฐธธรรมนูญ (กรธ.) เป็นต้น

โดยมีการเรียกประชุมนัดแรก ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคมนี้ เวลา 09.30 น. ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon