สีสันวันขนหีบบัตร อุปกรณ์ เตรียมความพร้อมทั่วประเทศ ก่อนออกเสียงประชามติพรุ่งนี้

วันที่ 6 สิงหาคม  เหลือเวลาอีกเพียง 1 วัน ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ (7 สิงหาคม) หน่วยประสานงานเลือกตั้งหลายจังหวัดต่างเร่งมือ เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ สถานที่ และเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่เช้า เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปอย่างราบรื่น

201608060958363-20021028190244

ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดรับอุปกรณ์ในการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่จะกระจายไปตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งตั้งทั้งบัตรในการลงประชามติ กล่องลงคะแนน และอุปกรณ์ต่างๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปตามหน่วยนั้น จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารและตรวจหีบบัตร เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง โดยพล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาคอยดูแลรักษาความสะดวกและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย โดยแต่ละจุดที่มีการตรวจรับอุปกรณ์ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีหน่วยลงประชามติ ทั้ง 9 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,290 หน่วย

201608060956521-20130826151404

ต่อกันที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงออกเสียงประชามติ จากหน่วยต่าง ๆ ในอำเภอเมืองมหาสารคาม 233 หน่วย  เดินทางมารับหีบบัตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปติดตั้งภายในหน่วยออกเสียงประชามติที่จะมีการลงคะแนนออกเสียงในวันพรุ่งนี้  ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันเหตุการณ์การสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งเหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม  มีหน่วยออกเสียงประชามติจำนวน 233 หน่วย  มีผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวน 128,268 คน  แบ่งเป็นชาย 58,798 คน  หญิง 69,470 คน

นายกังวาน จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้ฝากให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติและกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด และมอบหมายพนักงานสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปใช้สิทธิ โดยจะรู้ผลการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 20.00 น.

201608060947091-20150302111756

ส่วนที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พล.ต.เกรียงเดช แย้มโอษฐ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรสงคราม ในฐานะประธานกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียง จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการมอบบัตรออกเสียง หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์การออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 รวม 273 หน่วย แยกเป็น อำเภอเมือง 143 หน่วย, อำเภออัมพวา 81 หน่วย และอำเภอบางคนที 49 หน่วย โดยนางสาวเกษสุดา กล่าวว่า บรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และจากการรณรงค์ออกมาใช้สิทธิในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนชาวสมุทรสงครามให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นอย่างมาก คาดว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 3%

201608061017111-20041020133743

ด้านจังหวัดนครราชสีมา ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโยธินุกูล อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรดาผู้อำนวยการหน่วยออกเสียงประชามติ กรรมการประจำหน่วย และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วย จำนวนทั้งสิ้น 397 หน่วยออกเสียงประชามติ จาก 24 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่างพากันทยอยเดินทางมารับหีบบัตรออกเสียงประชามติ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.59) โดยเจ้าหน้าที่ที่มารับหีบบัตรได้มีการตรวจเช็กวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซ็นชื่อกำกับ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ มีหน่วยออกเสียงทั้งหมด จำนวน 4,374 หน่วย มีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 2,020,000 คน ซึ่งในแต่ละหน่วยออกเสียงประชามติ จะมีคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงไว้ทั้งหมดหน่วยละ 8 คน ประกอบไปด้วย ผอ.ประจำหน่วยออกเสียง 1 คน, กรรมการประจำหน่วยออกเสียง 5 คน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 1 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไม่ต่ำกว่า 80% ส่วนการนับคะแนนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น ทาง กกต.ส่วนกลาง ได้กำหนดให้มีการนับคะแนนในแต่ละหน่วย โดยจะเริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นก็จะให้ ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ส่งผลคะแนนการลงประชามติไปให้ กกต.ส่วนกลาง ผ่านแอพพลิเคชั่นของ กกต. ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 19.00 น.

201608061059102-20111216140823

ขณะที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายธเทวินทร์  ตติยรัตน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อยในการเตรียมพร้อมลงเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ การแจกจ่ายหีบบัตร วัสดุในการออกเสียงลงประชามติ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมรับทราบปัญหาในการดำเนินการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

นายศุภชัย กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งถือว่ามีความพร้อมทุกหน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่พอใจ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา หรือเหตุการณ์ที่จะเป็นปัญหาต่อการออกเสียง แต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นกลางมากที่สุด ส่วนผลการประชามติ ออกมาอย่างไร เป็นสิทธิของประชาชน ทาง กกต.มีหน้าที่เพียงทำงานให้มีการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชน ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด  อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชน ที่มีสิทธิออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด ที่มีความสำคัญกับประเทศไทย ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม  เชื่อมั่นภาพรวมทั้งประเทศจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกิน 80% ของยอดผู้มีสิทธิ

สำหรับพื้นที่ จ.นครพนม มีทั้งหมด 12 อำเภอ 1,123 หมู่บ้าน มียอดผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จำนวน 547,337 คน  แยกเป็นชาย จำนวน 271,104 คน หญิง 276,233 คน  มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,134 หน่วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กลยุทธ์ การเมือง กระบวนท่า วิชาก้นหีบ สุเทพ ‘กปปส.’
บทความถัดไปเปิดใจ “คุณชวลี อมาตยกุล” สตรีไทยดีเด่น ปี 2559