4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ26-27ต.ค.

4 ฝ่ายหารือวันนี้วางกรอบอภิปรายหาทางออกวิกฤตในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27ต.ค.

วันที่ 22 ตุลาคม จะมีการหารือร่วมกันกับ 4 ฝ่าย ทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อจัดสรรเวลาและกำหนดประเด็นในการอภิปรายในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ตุลาคมเพื่อหาทางออกร่วมกันถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวหลังการประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือกำหนดประเด็นในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ รวมทั้งกำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายด้วย

“ในวันที่ 22 ตุลาคมจะมีการหารือร่วมกันกับ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เพื่อจัดสรรเวลาและกำหนดประเด็นในการอภิปรายซึ่งจะเป็นเรื่องการชุมนุมและหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร”นายวิรัชกล่าว

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาวิสามัญเพื่ออภิปรายทั่วไป ในการหาทางออกปัญหาการชุมนุมการเมืองว่า จะให้แต่ละฝ่ายอภิปรายอย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่รัฐบาลกำหนดไว้ ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายจะใช้เวลาเท่าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

“เคยแจ้งสมาชิกรัฐสภาไปแล้วขอให้ช่วยกันให้ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาทุเลาลง อย่าไปสร้างอะไรที่ซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมือง ไม่ใช่เปิดสภาเพื่อไม่ไว้วางใจหรือด่ากัน”นายชวนกล่าว
ขณะที่น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าาวว่า แนวทางในการอภิปราย มี 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1.การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุม 2.การใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ และ 3.การใช้อำนาจของรัฐในการคุกคามสื่อ ปิดสื่อเสรี ทางพรรค พท.จะประชุม ส.ส.วันที่ 25 ตุลาคม เพื่อหารือ และวางแผนการอภิปราย โดยจะมีส.ส.ของพรรคประมาณ 20 คนอภิปราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon