‘บิ๊กป้อม’ ถกกก.สิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการสำคัญ เพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วง สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยเพิ่ม 2 สถานี เพื่อเข้าสู่เมืองทองธานี 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่วนที่เป็นอุโมงค์ การปรับโครงสร้างโครงการบางช่วง การปรับตำแหน่งศูนย์ซ่อมบำรุง และการปรับรูปแบบสถานีนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟทางคู่ โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในอุโมงค์ไปพิจารณาเพิ่มเติม และ 3) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมสำหรับเช่า จำนวน 246 ห้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ โดยเฉพาะเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ลดปัญหาการขนส่งขยะข้ามไปกำจัดบนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้ง ได้เห็นชอบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร พิจารณาระบบการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าอย่างเข้มงวด และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และทส. ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง การรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการEIA อย่างเคร่งครัด และโครงการต่างๆจะต้องมีความปลอดภัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริงด้วย ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้งดไต่สวนคุ้มครองคดี “6 นิสิตนักศึกษา” ฟ้องเพิกถอนประกาศฉุกเฉินร้ายแรง
บทความถัดไปTFG ร่วมทุน CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรอันดับ 1 ของฝรั่งเศส ทุ่ม 500 ล้านสร้างฟาร์มสุกร “ปู่ทวดพันธุ์” ในไทย ลดนำเข้าหมู่พ่อ-แม่พันธุ์จากต่างประเทศ