โพล ร้อยละ 96 ชี้ม็อบเยาวชน ชุมนุมสงบเรียบร้อย ยังเชื่อมั่น ‘ประยุทธ์’ คนดี แก้ปัญหาบ้านเมือง

แฟ้มภาพ

โพล ร้อยละ 96 ชี้ม็อบเยาวชน ชุมนุมสงบเรียบร้อย ยังเชื่อมั่น ‘ประยุทธ์’ คนดี แก้ปัญหาบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “จุดร่วม คนไทย” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 3,135 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 18 – 23 ต.ค. ที่ผ่านมา เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อม็อบเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุว่า ควรจะชุมนุมเรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน ในขณะที่ร้อยละ 96.4 ระบุว่า เป็นการชุมนุมด้วยความสงบ ไม่วุ่นวาย เป็นความหวังให้ประเทศได้ ชุมนุมได้ดีกว่าม็อบเสื้อสีต่าง ๆ ที่สร้างความแตกแยกรุนแรงบานปลายในอดีต และร้อยละ 93.7 ระบุ ม็อบเยาวชน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ ไม่รุนแรงบานปลาย เป็นแบบอย่างให้ ม็อบเยาวชนทั่วโลกทำตาม

ส่วนความต้องการให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำเพื่อเด็กและเยาวชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า อันดับแรก ได้แก่ ช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี ได้ 8.04 คะแนน รองลงมาอันดับสอง คือ เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชน ได้ 7.94 คะแนน อันดับสาม ได้แก่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย เป็นทั้งคนเก่ง คนดี คนกล้า ให้เยาวชนทำตาม ได้ 7.90 คะแนน อันดับสี่ ได้แก่ สำนึกรักชุมชนท้องถิ่น รู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้ 7.75 คะแนน และอันดับห้า ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ได้ 7.49 คะแนน ตามลำดับ

Advertisement

และเมื่อถามถึง จุดร่วม คนไทย ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 ระบุว่า สำนึกรู้คุณแผ่นดิน สำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่น รองลงมาคือ ร้อยละ 63.4 ระบุว่า ความสะดวก สบาย ในขณะที่ร้อยละ 63.2 ระบุ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ร้อยละ 62.8 ระบุว่า ต้องการ ความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละ 62.5 ระบุว่า เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ร้อยละ 62.1 ระบุว่า มีความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 61.8 ระบุว่า มีอนาคตที่ดี ร้อยละ 60.4 ระบุว่า มีงานทำ มีรายได้ดี และร้อยละ 58.8 ระบุว่า มองหา มหามิตรต่างชาติ จีน สหรัฐอเมริกา ช่วยทำประเทศไทยสงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่แทรกแซงภายในประเทศไทย

สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 5.79 คะแนน ถือได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังสอบผ่าน มีความหมายว่า ประชาชนยังคงเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนดีจริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง

Advertisement

ทั้งนี้ นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ม็อบเยาวชนเด็กไทยที่ทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกว่า 3 เดือนแล้ว เป็นม็อบที่วันนี้ค่อนข้างเรียบร้อย มีเหตุวุ่นวายบ้างเป็นจุด ๆ แตกต่างจากม็อบคนรุ่นใหม่ ฮ่องกง ที่ยาวนานกว่า 1 ปีจนเกิดความแตกแยกรุนแรงบานปลาย แต่ม็อบเด็กเยาวชนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะควบคุมได้ เพราะเด็กเยาวชนไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีบริสุทธิ์ เพียงแต่เจอขบวนการปั่นกระแสอันเป็นเท็จในโลกโซเชียลที่ส่วนใหญ่ แรง ๆ มาจากต่างประเทศ หรือคนเพียงหยิบมือที่หลอกลวงให้เข้าใจผิด

และในเวลาเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนและฐานสนับสนุนได้มากขึ้นอีก โดยนำผลงานที่ริเริ่มในรัฐบาลปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับความหวังและอนาคตของกลุ่มเด็กและเยาวชนมาขยายผล เช่น โครงการต่าง ๆ ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษหลายแสนรายทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีของเด็กเยาวชนต่ออนาคตของตนเอง ต่อชาติบ้านเมือง ต่อสถาบัน และต่อรัฐบาลที่ดี

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image