‘ประยุทธ์’ รัวภาษาจีน ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

‘ประยุทธ์’ รัวภาษาจีน ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) ของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และสื่อมวลชนร่วมพิธี ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างรัฐวิสาหกิจของไทยและจีน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่เป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเพราะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกลไกการพัฒนาประเทศรวมทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะหัวเมืองหลักตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนา เป็นเมืองเสียงกลางของภูมิภาคในอนาคตได้ นอกเหนือจากความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วเส้นทางหนึ่งเปล่ายถึงเป็นเส้นทางสายใหญ่ที่เชื่อมโยงไทยและจีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของสองประเทศ การลงนามวันเดียวกันนี้ถือเป็นโอกาสดีของทั้งสองประเทศที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันเพื่อเดินเคียงกันอย่างพร้อมเพรียง ต้นเชื่อมั่นว่าไทยจะนำองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศและภูมิภาค

 

“ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เจ้าของโครงการที่ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งขอบคุณภาคเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายนี้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในอนาคตอันใกล้ สมคำกล่าวที่ว่า “ถง ซิน เสีย ลี่ ซื่อ ซื่อ ซุน ลี่” ที่มีความหมายว่า น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น เพื่อนำไปสู่ความเจริญในด้านโครงข่ายคมนาคมระหว่างมิตรประเทศ เชื่อมโยงภูมิภาคเชื่อมโยงหัวใจของประชาชนทั้งสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon