‘บิ๊กบี้’ ประดับยศนนส.รุ่น23 ย้ำ ‘ทหารอาชีพ’ พร้อมพิทักษ์ราชบัลลังก์ ปกป้องประชาชน

‘บิ๊กบี้’ ประดับยศนนส.รุ่น23 ย้ำ ‘ทหารอาชีพ’ พร้อมพิทักษ์ราชบัลลังก์ ปกป้องประชาชน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.) เหล่าราบ 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 23 จำนวน 454 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกคนที่มาจากความ พากเพียรอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสมความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย กฎข้อบังคับของโรงเรียนทหารราบอย่างเคร่งครัด การที่ทุกคนผ่านหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกถือเป็นก้าวสำคัญของการรับราชการ ประการสำคัญผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นล้วนให้ความสำคัญ และระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนคือส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของกองทัพ เปรียบประดุจกระดูกสันหลังของกองทัพบก ตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกองทัพบก รวมถึงประเทศชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพที่พร้อมจะเสียสละอุทิศตนในการพิทักษ์ราชบัลลังก์ ปกป้องประชาชน และรักษาชาติ บ้านเมืองให้มีความมั่นคง ตลอดจนเป็นกำลังหลักที่จะทำให้กองทัพบกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง เป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีความสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งหวังให้กับประชาชนในทุกโอกาส

“ขอให้ทุกคนตั้งเจตนารมณ์ผดุงรักษาอุดมการณ์พิทักษ์รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเสียสละ มีสติรอบคอบ ยึดถือ กฎระเบียบและความถูกต้องเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ประสานร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ” ผบ.ทบ.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon