ซูเปอร์โพลเผย คนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่า รบ.ต่างชาติหนุนม็อบ 3 นิ้ว เชื่อ นักการเมืองไทย-นักธุรกิจอยู่เบื้องหลัง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ต่างชาติ ทำไทยแตกแยก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,287 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง ความเชื่อต่อรัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 83.3 ลังเล ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วหรือไม่ ในขณะที่ ร้อยละ 8.2 เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน และร้อยละ 8.5 ไม่เชื่อ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.3 เชื่อว่า มีองค์กรต่างชาติต่างๆ สนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว ในขณะที่ร้อยละ 11.7 ไม่เชื่อ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 86.2 เชื่อว่า รัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทย สามารถช่วยควบคุม กำกับทิศทางให้ องค์กรต่างชาติต่างๆ สนับสนุนม็อบ 3 นิ้วให้คนไทยจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้ ในขณะที่ร้อยละ 13.8 ไม่เชื่อว่าทำได้

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 ระบุคนไทยทุกคนควรช่วยจับตาต่างชาติเคลื่อนไหวทำม็อบ 3 นิ้วของเด็กและเยาวชน ตกเป็นเหยื่อให้คนไทยแตกแยกรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ ร้อยละ 11.1 ระบุไม่ควร อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.7 เชื่อมั่นกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะสามารถทำให้คนไทยใช้โซเชียลเชิงสร้างสรรค์ให้คนไทยจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้ ในขณะที่ร้อยละ 23.3 ไม่เชื่อมั่น

Advertisement

ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง หนุนม็อบ 3 นิ้ว พบความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง หนุนม็อบ 3 นิ้ว ได้แก่ ร้อยละ 89.6 ระบุ นักการเมืองไทย ร้อยละ 88.4 ระบุ นักธุรกิจ นักลงทุน ร้อยละ 87.4 ระบุนักวิชาการ ร้อยละ 87.0 ระบุ สื่อมวลชน ร้อยละ 84.2 ระบุ องค์กรต่างชาติ ร้อยละ 83.9 ระบุ บริษัท โซเชียลมีเดีย ต่างชาติ ร้อยละ 83.0 ระบุ กลุ่ม NGO และร้อยละ 80.3 ระบุ รัฐบาลต่างชาติ ที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า พบความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง หนุนม็อบ 3 นิ้วค่อนข้างครบถ้วน ทั้งนักการเมืองไทย นักธุรกิจนักลงทุน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรต่างชาติ บริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติ กลุ่ม NGO และรัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ารัฐบาลต่างชาติที่เป็นมหามิตรประเทศของไทยจะช่วยควบคุมกำกับทิศทางให้ขบวนการสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วให้เกิดความจงรักภักดี ไม่ทำให้คนไทยแตกแยก หันหน้ามาปรึกษาหารือกันเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานรัฐที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะช่วยทำให้คนไทยเกิดความจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า วันนี้ ณ เวลานี้ มีความชัดเจนว่ามีขบวนการปั่นกระแส ยุยง ให้คนไทยทำลายเสาหลักของชาติ ทำลายบ้านของตนเองจนประเทศชาติจะพังพินาศ เกิดการสูญเสีย และต่างชาติจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบ แฝงด้วยการต่อรองกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เหลืออำนาจอยู่บ้างเล็กน้อยมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไป เหมือนที่ทำในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกโดยใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเป็นอาวุธ ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ จนประเทศเหล่านั้นกำลังอยู่ในขั้นที่วิกฤตหนักกว่าเดิม ถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันเกมนี้ ก็อาจจะตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับประเทศเหล่านั้น เช่น กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศที่มีสงครามกลางเมือง มีจลาจล เกิดการสูญเสีย เหลือคนจำนวนหยิบมือเดียวได้ประโยชน์ และพวกเราคนไทยจะพาประเทศไทยไปถึงจุดนั้นกันหรือ พวกเราควรช่วยกันออกมายันต่างชาติเอาไว้ อย่าให้พวกเขาเข้ามาแทรกแซง ยุยงปลุกปั่น เพราะเรื่องภายในประเทศไทยพวกเราคนไทยจัดการกันเองได้ภายใต้หลักปฏิบัติ “รู้ รัก สามัคคี”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image