‘ชินวรณ์’ คาด ‘ชวน’ บรรจุแก้ไขรธน. หลัง 12 พ.ย. พิจารณาพร้อมร่างไอลอว์

‘ชินวรณ์’ คาด ‘ชวน’ บรรจุแก้ไขรธน. หลัง 12 พ.ย. พิจารณาพร้อมร่างไอลอว์ เรียกร้องเปิดเวทีปลอดภัยให้คู่ขัดแย้งมีส่วนร่วมใน กก.สมานฉันท์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. มีการพิจารณาระเบียบวาระในเรื่องกาประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 3 พฤศจิกายน และวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นระเบียบวาระทั่วไป ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ทุกฝ่ายค่อนข้างเห็นด้วยที่จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับมาพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนหรือไอลอว์ คาดว่าน่าจะเสร็จในวันที่ 12 พฤศจิกายน เพราะจากการหารือเบื้องต้น เห็นตรงกันว่าควรเอาร่างไอลอว์มาพิจารณาพร้อมกัน จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องข้อบังคับหรือหากต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มาพิจารณาจะได้ไม่ซ้อนกัน และการพิจารณาร่วมกันจะได้ขจัดข้อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะมี 3 ร่างที่มีหลักการใกล้เคียงกันอยู่แล้ว และเนื่องจากในขณะนี้ ประธานรัฐสภา ยังไม่มีการกำหนดในระเบียบวาระว่าจะพิจารณาในวันใด เพราะตามมาตรา 156 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ประธานรัฐสภาต้องหารือกับประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เพื่อคุยเรื่องเวลา และต้องแจงให้วิปทั้ง 3 ฝ่ายรับทราบ เพื่อไปหารือเรื่องเวลาและแนวทางการพิจารณาต่อไป ดังนั้นคาดว่าประธานรัฐสภาสามารถบรรจุวาระได้ หลัง 12 พฤศจิกายน

นายชินวรณ์ กล่าวถึงการตั้งกรรมการสมานฉันท์ เพื่อหาทางออกให้ประเทศที่ฝ่ายค้านเสนอว่าควรให้ผู้ชุมนุม2 ฝ่ายมาร่วมวางรูปแบบกับสถาบันพระปกเกล้านั้นว่า คิดว่าสถาบันพระปกเกล้าคงมีวิธีการในการเสนอรูปแบบ และมองทุกด้าน ทุกฝ่ายให้เข้าร่วมกัน และโดยปกติคู่ขัดแย้งเขาไม่สามารถเข้ามาร่วมได้ทันทีหากไม่ได้จัดเวทีที่ปลอดภัยให้ จึงขออยากเรียกร้องทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันเปิดเวทีที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คงต้องรอสถาบันพระปกเกล้าก่อน ว่ามีรายเอียกอย่างที่จะเสนอต่อประธานรัฐสภา จากนั้นประธานรัฐสภาก็จะหารือกับพรรคการเมืองอีกครั้ง พรรคจึงจะมอบหมายให้ใครไปเป็นคณะกรรมการสมานท์ แต่เบื้องต้นมอบหมายให้ตนติดตามแสวงหาความร่วมในเรื่องนี้ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon