‘นิพนธ์’ ช่วยชาวสุราษฎร์ฯ หลังน้ำยังท่วมขังใน 4 อำเภอ พร้อมสั่งการ แก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมปราจีนบุรีเร่งด่วน

‘นิพนธ์’ ช่วยชาวสุราษฎร์ฯ หลังน้ำยังท่วมขังใน 4 อำเภอ พร้อมสั่งการ แก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมปราจีนบุรีเร่งด่วน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมการป้องกันอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับทางจังหวัดให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน การแจ้งเตือนให้กับประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้านถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ กำลังพล หน่วยเสริม ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการ มูลนิธิ อปพร. จิตอาสา และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย  เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที

จากนั้น นายนิพนธ์ รมช.มท. พร้อมคณะ ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอเคียนซา ได้แก่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน , โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน และบ้านแหลมไผ่ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน และอ.บ้านนาเดิม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,396 ครัวเรือน 4,721 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (หญิง 1 ราย ชาย 2 ราย) สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว คาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 1-2 วันนี้

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท. ยังได้สั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ได้เป็นหน่วยประสานงานเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณอุโมงค์บนถนนทางหลวงหมายเลข 304 ในเขตพื้นที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและลงเรียบร้อย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปภ. นำยานพาหนะ เรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ถุงยังชีพ ออกช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้ว

//////

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon