ฝ่ายค้าน ย้ำนายกฯ คือตัวปัญหา ต้องลาออก เพื่อเปิดทางแก้ปัญหาปท.

ฝ่ายค้าน ขอดูเนื้อหา-โครงสร้าง คกก.สมานฉันท์ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ ย้ำนายกฯ คือตัวปัญหา ต้องลาออกเพื่อเปิดทางแก้ปัญหาปท.

เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ตัวแทนคณะกรรมการประงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน) ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุม ถึงท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อการเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ และการหาทางออกให้กับประเทศ

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมการฯ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวว่า เราห่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความขักดแย้ง และยังมองไม่เห็นช่องทางในการประนีประนอม หรือยุติลงได้ ฝ่ายค้านเราจึงได้ระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองไปสู่ความสงบ โดยเรามองว่า สถานการณ์ปัจจุบันคนกลุ่มหนึ่งถูกใช้กฎหมายดำเนินการจับกุม ดำเนินคดี ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายเล็กเหนือกฎหมายใหญ่ ใช้กฎหมายเหนือความยุติธรรม

นายชูศักดิ์ ศิรินิล กล่าวว่า สำหรับการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันว่า ปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนี้เกิดจากตัวนายกฯเป็นหลัก ที่บริหารประเทศมา 5-6 ปี แต่ความขัดแย้งกลับเพิ่มขึ้น ไม่ได้มีความปรองดองเกิดขึ้นเลย ทั้งเศรษฐกิจยังล้มเหลว เราจึงเห็นว่า การตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาคงเปล่าประโยชน์ เรามองว่า เราคงต้องถอดสลักสำคัญอันนี้ของประเทศออกเสียก่อน ซึ่งเรายืนยันสิ่งที่ได้มีการอภิปรายไปในสภาว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกไปเสียก่อน

นอกจากนี้ เรามีประสบการณ์ว่า กรรมการแต่ละชุดที่เคยตั้งมาก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายหน แต่กรรมการลักษณะนี้ไม่มีอำนาจในตัวเองในการดำเนินการใดๆ เช่น เห็นว่ากรรมการควรมีการนิรโทษกรรม แต่ไม่สามารถดำเนินการตามนั้นได้ เราจึงเห็นแค่ข้อแนะนำ แต่รัฐบาลไม่ได้เอาไปดำเนินการ และเราเห็นว่า การที่จะมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมา สิ่งสำคัญที่สุดต้องตีโจทย์ให้แต่ปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นขณะนี้คืออะไร แล้วแก้ที่ปัญหาโจทย์นั้น เราอยากตรวจสอบดูก่อนว่า คุณตั้งกรรมการชุดนี้คุณมีโจทย์อย่างไร ถ้าอยากคลี่คลายปัญหาประเทศ เรามองว่า สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดอันดับแรก คือการหยุดคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนก่อน เพราะหากยังมีการคุกคามอยู่ โอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาโดยคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่คงจะไม่มีประโยชน์ และสำเร็จได้ยาก

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า ถ้า วันนี้พวกเรามองว่า พล.อ.ประยุทธ์ คือปัญหา ดังนั้น หาก พล.อ.ประยุทธ์ ออกไป การพูดคุย หรือการคลี่คลายปัญหาคงจะง่ายขึ้น หากจะมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา ตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาสามารถมาเสนอข้อเรียกร้องสู่สาธารณะได้ แล้วหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ และกรรมการชุดนี้ต้องสรุปจุดร่วม และจุดต่างเพื่อนำมาหาช่องทางในการทำงานร่วมกัน

นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ยังมีคดีที่มีหมายจับ และต้องอาญัติตัวผู้ชุมนุมอีกกว่า 80 หมาย ซึ่งมากเกินไปในความรู้สึกของประชาชน เพราะสิ่งที่เขาออกมาทำคือการชุมนุมเพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย การใช้กฎหมายแบบนี้เสมือนเป็นการคุมคาม ทั้งที่ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็น การใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ทำให้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น อย่าเอากฎหมายรองมาเหนือกว่ากฎหมายหลัก ซึ่งคือรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิไว้

เมื่อถามถึงข้อเสนอของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ต้องการให้ทำประชามติให้หยุดชุมนุม 2 ปี พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และการชุมนุมของนักศึกษาเป็นการชุมนุมที่สงบ ปราศจากอาวุธ เราเคารพข้อเสนอนายไพบูลย์ แต่จะหยุดใช้รัฐธรรมนูญไม่ได้

ด้าน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. กล่าวว่า เราจะทำประชามติเพื่อแย้งรัฐธรรมนูญ เราทำไม่ได้ เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ตั้งโจทย์ว่า การชุมนุมเป็นปัญหาของบ้านเมือง แต่ไม่ได้มองว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นปัญหาของบ้านเมือง การที่ประชาชนออกมาชุนนุม เพราะการบริหารงานที่ล้มเหลวของ พล.อ.ประยุทธ์ เอง การจะหาทางออกให้บ้านเมืองได้มากน้อยแค่ไหน ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นสิ่งสำคัญ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เสียสละเพื่อประเทศโดยการลาออกการแก้ปัญหาก็เกิดขึ้นได้ยาก

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านยืนยันที่จะไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์ใช่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ฝ่ายค้านยังไม่บอกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ขอดูเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคณะกรรมการก่อน

ขณะที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า ขณะนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม เราไม่เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโดยไม่เห็นปลายทางว่า จะแก้ไขอะไร ปัญหาทั้งหมดขึ้นกับนายกฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านได้อภิปรายชี้แจงให้นายกฯเห็นแล้วว่า นายกฯล้มเหลว ไร้ความสามารถทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทำให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มนิสิต นักศึกษา นายกฯ ต้องตัดสินใจเสียสละลาออก และหยุดคุกคามประชาชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยหาทางออกให้ประเทศได้ วันนี้สภาไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ นายกฯต้องตั้งโจทย์ให้ถูกแต่แรก วันนี้ท่านคือปัญหา แต่เมื่อยังโยนความรับผิดชอบให้สภา และฝ่ายค้าน ท่านกำลังทำตัวถ่วงดุลวิกฤต ดังนั้น เลิกโยนปัญหาให้คนอื่นเสียที

เมื่อถามว่า ถ้านายกฯ ใช้วิธีการยุบสภาจะถือเป็นทางออกหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย เพราะการยุบสภาะทำให้เกิดการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในระบบเดิม เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไข ส.ว. 250 คนก็ยังอยู่เหมือนเดิม โหวตเลือกนายกฯก็ยังเหมือนเดิม หากใช้วิธีนี้ คงมองเป็นอื่นไม่ได้ นอกจากท่านเห็นแก่ตัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon