ส.ว.ตั้งกมธ.สอบประวัติ “กุลกุมุท-อิสสรีย์” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

ส.ว.ตั้งกมธ.สอบประวัติ “กุลกุมุท-อิสสรีย์” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นายศุภชัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรมว.คลัง

จากนั้น ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอายุครบ 70 ปี ทำให้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน และพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยมีผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินคือ 1.นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และ 2.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image