09.00 INDEX บทบาท คณะกรรมการสมานฉันท์ กับบทบาท ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บทบาท คณะกรรมการสมานฉันท์ กับบทบาท ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลันที่ปรากฏข้อเสนอให้ส่งเทียบเชิญ 1 อดีตนายกรัฐมนตรี 1 อดีต ประธานรัฐสภา ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ ก็ต้องเอามือทาบอกด้วยความวิตก

คำถามตามมามากมาย ไม่ว่าจะต่อ ‘อดีตนายกรัฐมนตรี’ ไม่ว่าจะต่อ ‘อดีตประธานรัฐสภา’

เพราะคำว่า ‘อดีตนายกรัฐมนตรี’ มิได้ครอบคลุมไปยังที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น หากที่สำคัญและแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือ มีทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ

ภาพของ นายทักษิณ ชินวัตร ภาพของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ลอยเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ยิ่งกว่านั้น ยิ่งมองไปยังรายละเอียดของ ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ ตามข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้า ก็ยิ่งเด่นชัดว่าอะไรคือปัญหาอันเป็นรากฐานแห่งการเกิดขึ้นของ ‘คณะกรรมการ’

ภาพของ ‘นายกรัฐมนตรี’ คนปัจจุบันก็ลอยเด่นขึ้นมา

ลอยเด่นขึ้นมาพร้อมกับภาพของ นายทักษิณ ชินวัตร ภาพของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรวมถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

แม้จะมีความเชื่อตามบทสรุปของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ว่า สังคมสยามเป็นสังคมแห่งการประสานประโยชน์ สังคมแห่งการผสมกลมกลืน แต่ก็ยากยิ่งจะคาดหวังต่อกระบวนการอันมา จาก ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ ได้อย่างง่ายๆ

ต้องยอมรับว่าข้อเสนอซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์และได้รับการผลักดันอย่างเต็มกำลังจากประธานรัฐสภาเป็นความตั้งใจดี

แต่ปมที่ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับร่วมกันก็เป็นดังที่ นายอานันท์ ปันยารชุน จะประมวลมาล่าสุดว่าปัญหาตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน ก็มีความจำเป็นต้องย้อนกลับไปทบทวนถึงในห้วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ในห้วงก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

ที่เคยประกาศว่าจะมาสร้างความปรองดอง ยุติปัญหาและความขัดแย้งนั้นกระทำได้ผลมากน้อยเพียงใด

หลังการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคมก็ต้อง ยอมรับว่าภาพของ ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ ได้สร้างความหวังหนึ่งให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

แต่ความหวังนี้จะปรากฏเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด

นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าภายใน ‘คณะกรรมการสมานฉันท์’ จะยอมรับต่อความเป็นจริงอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตไทย ในเวียนนา ประกาศเตือนความปลอดภัย หลังเกิดเหตุกราดยิง
บทความถัดไปผลเลือกตั้งสหรัฐกดดอลลาร์อ่อน ดันเงินเอเชียแข็ง กรอบบาท 31.05-31.25 บาทต่อดอลล์