09.00 INDEX คำถามถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา คำถามตรงถึง “นายกรัฐมนตรี”

เหมือนกับความพยายามของ “ราษฎร” จะล้มเหลว แม้จะเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อไปส่ง “สาส์น” ยังหน้าสำนักพระราชวังจะเดินทางไปถึงเพียงหน้าศาลฎีกา

กระนั้น หากใครติดตามการเคลื่อนไหวของ “ราษฎร” อย่างมองเห็นขั้นตอน จังหวะก้าวในทางการเมือง

ก็จะตอบได้ว่า ความพยายามมิได้ “ล้มเหลว”

เพราะกระบวนการของ “ราษฎร” มิได้เป็นกระบวนการชิงพื้นที่ในทาง “กายภาพ” อันมีลักษณะในทางภูมิศาสตร์และภูมิทัศน์เป็นคำตอบสำคัญ

Advertisement

ตรงกันข้าม นี่เป็นกระบวนการต่อสู้ในทาง “ความคิด” แต่ละจังหวะก้าวล้วนสะท้อนถึงสัญลักษณ์อันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ออกมาอย่างเด่นชัด

เริ่มจากการเคลื่อนขบวนจากสามย่านไปยังถนนสาทร ตามมาด้วยการเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังสนามหลวง

ภาพอันปรากฏเป็น “ข่าว” เด่นชัดอย่างยิ่ง “สาส์น” ของ “ราษฎร” คืออะไร

ความจริง “ราษฎร” ได้รุกคืบเข้ายึดครองพื้นที่ข่าวมากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ หากเปรียบเทียบจากเมื่อแรกปรากฏตัวของ “เยาวชนปลดแอก” ในเดือนกรกฎาคม กระทั่ง “ราษฎร” ในเดือนตุลาคม

จากที่เบื้องต้นได้รับการกล่าวถึงเพียงในพื้นที่ “ออนไลน์” แต่ในที่สุด แม้กระทั่งสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ก็มีการอ้างอิง

ความจริงนับแต่พวกเขาเคลื่อนขบวนจากสามย่านไปยังสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีก็มีการถ่ายทอดสดจากสื่อใหญ่ไม่ว่าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์มาแล้ว

ยิ่งเมื่อเปิดปฏิบัติการ “ราษฎรสาส์น” ไม่เพียงแต่บางภาคส่วนติดบ่วงผ่านปฏิบัติการ “ประชาสาส์น” หากแต่ละก้าวย่างของพวกเขากระทั่งสลายการชุมนุมล้วนอยู่ในความรับรู้

แทบไม่มีใครไม่รู้ว่า “ราษฎร” กำลังทำอะไรใกล้สำนักพระราชวัง

บทบาทของตำรวจในการสกัดขัดขวางดำเนินไปอย่างไร การยืนหยัดของ “ราษฎร” เป็นอย่างไรรู้กันโดยถ้วนทั่ว

คำถามอันตามมาโดยอัตโนมัติก็คือ รัฐบาลจะปล่อยให้สถานการณ์นี้เดินหน้าต่อไปโดยมิได้นำมาขบคิดพิจารณาและหาหนทางออกให้ เหมาะสมอีกหรือ

เป็นคำถามถึง “รัฐบาล” ในจุดอันเป็นผู้ “บริหารจัดการ” ว่ายังสามารถ “บริหารจัดการ” ได้และ “บริหารจัดการ” เป็นหรือไม่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image