3 ฝ่ายเห็นพ้องโหวต 7 ร่างแก้รธน.เช้า 18 พ.ย. ด้านส.ส.รัฐบาล – ส.ว.โหวตคว่ำร่างไอลอว์แน่

3 ฝ่ายเห็นพ้องโหวต 7 ร่างแก้รธน.เช้า 18 พ.ย. ด้าน ส.ส.รัฐบาล – ส.ว.โหวตคว่ำร่างไอลอว์แน่

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับในวันที่ 17 – 18 พ.ย.นี้ ว่า ที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย ได้เแก่ คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะพยายามพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ให้เสร็จภายในช่วงเย็นวันที่ 17 พ.ย. ไม่อยากให้เลยไปถึงช่วงค่ำ เพราะเกรงว่าอาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางออกจากรัฐสภา ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาล้อมรัฐสภา จากนั้น จะโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ในเวลา 09.30 น.ในวันที่ 18 พ.ย. โดยวิธีการขานชื่อทีละคน คาดว่าจะใช้เวลา 4 ชม. จะรู้ผลการลงมติ อย่างไรก็ตาม ต้องดูสถานการณ์เฉพาะหน้าประกอบด้วย หากมีผู้อภิปรายยืดเยื้ออาจทำให้การลงมติล่าช้าออกไปจากเวลาที่ตั้งไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนแนวโน้มการลงมตินั้น ขณะนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติรับหลักการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระ 1 เฉพาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 และ 2 ของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ที่ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้ง 2ร่างดังกล่าว วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน มีมติเรียบร้อยแล้วให้ลงมติรับหลักการ ขณะที่เสียงฝั่งส.ว.ที่จะต้องมีเสียงสนับสนุน 84 เสียงในการรับหลักการนั้น ล่าสุดส.ว.ได้เช็กเสียง เมื่อเช้าวันที่ 16 พ.ย. ปรากฎว่า มีเสียงส.ว.สนับสนุนเกิน 84 เสียง ทั้งสองร่างไปแล้ว โดยมีเสียงสนับสนุนจากส.ว.อยู่ระหว่าง 100 – 150 เสียง แต่จะมีส.ว.บางส่วนที่ยืนยันในจุดยืนเดิม ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 และ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ฉบับที่เป็นการแก้ไขรายมาตราได้แก่ ฉบับที่ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 270 และ 271 ที่ให้ยกเลิกอำนาจส.ว.ในการปฏิรูปประเทศ ฉบับที่ 4 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เรื่องการยกเลิกอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ที่ให้ยกเลิกประกาศคำสั่งอันเป็นผลสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และฉบับที่ 6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2ใบนั้น มีแนวโน้มจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา เพราะมีเพียงเสียงจากฝ่ายค้านเท่านั้น ที่จะลงมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง ขณะที่เสียงจากส.ส.ฝั่งรัฐบาล และส.ว.จะลงมติงดออกเสียง และไม่รับหลักการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอหรือฉบับไอลอว์นั้น มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ว.ไม่เอาด้วย เนื่องจากเห็นพ้องกันว่า ไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการห้ามแก้หมวด 1 และ 2 ที่เกี่ยวกับเรื่องราชอาณาจักรไทยและสถาบัน รวมถึงยังมีเนื้อหาที่สร้างความไม่สบายใจ อาทิ การให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองค์กรอิสระทุกชุดพ้นจากตำแหน่ง อาจมีผลทำให้เป็นการนิรโทษกรรมคดีทุจริตในทางปฏิบัติ เพราะพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตถูกยกเลิก และอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสูญญากาศไม่มีพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังคับใช้หลายเดือน ทำให้ส.ส.รัฐบาล และส.ว.ไม่สบายใจ จึงจะไม่เห็นชอบร่างของไอลอว์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon