‘เอ็นลอว์’ ประณาม จนท.ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม จี้ รบ.เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

‘เอ็นลอว์’ ประณาม จนท.ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม จี้ รบ.เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร้องสอบ-ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เปิดเผยผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุม ต่อเหตุการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณหน้ารัฐสภาวันนี้ ว่า จากสถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนที่บริเวณหน้ารัฐสภาวันนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ยังคงเห็นว่า การชุมนุมของประชาชนเป็นการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และข้อบทที่ 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) การที่รัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกการกระทำที่เกินความจำเป็น และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างร้ายแรง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ขอประณามการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ชุมนุม พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1.ขอให้รัฐบาลเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนในฐานะคุณค่าสูงสุด
2.ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม
3.ขอให้มีการตรวจสอบการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมและลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใช้อำนาจเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปแกนนำประกาศยุติชุมนุม นัดเจอแยกราชประสงค์ พรุ่งนี้