คนตามข่าว วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนฯคนใหม่

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คนใหม่

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ตามการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา เมื่อ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ศยามล ไกยูรวงศ์ นิติกรทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 201 เสียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม.

เกิด 23 มิถุนายน 2508 นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2531 เป็นทนายความประจำสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ต่อมา ย้ายร่วมงานกับมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ เป็นนักกฎหมายประจำโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติในปี 2536

ผอ.โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

ปี 2547 ผอ.ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา, 2553 กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 2557 รองเลขาธิการ (ฝ่ายวิชาการ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

2560 รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ปี 2561 คสช.ออกคำสั่งยกเลิกสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แล้วโอนมาสังกัดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปี 2562 นิติกรทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการสรรหาฯดำเนินการสรรหา และเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สวนดุสิต’ ประกาศปิดการเรียนการสอนพรุ่งนี้
บทความถัดไปฝนกระหน่ำ น้ำท่วมสงขลา 4 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน