‘นิพนธ์’ MOU 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้จัดการภัยพิบัติ ลดเสี่ยง-ผลกระทบ

‘นิพนธ์’ MOU 15 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้จัดการภัยพิบัติ ลดความเสี่ยง-ผลกระทบ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมีศาสตร์จารย์นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่ของประเทศไทยนั้น มีบริบทที่แตกต่างกัน การอาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รวมถึงการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยง และลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัตินั้น เป็นการบูรณาการ ข้ามศาสตร์ โดยอาศัยความเชื่อมโยงกันของผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค จึงเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ 15 สถาบันการศึกษาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถ โดยร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในด้านการจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยร่วมมือกัน พัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์”

“จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเสมือนภัยพิบัติของชาติ จากตัวเลขผู้เสียชีวิตปี 2559 มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 22,000 กว่ารายประเทศไทยอยู่อันดับ 9 ของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบนถนน เพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง ปัจจุบันรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนของสถานบันการศึกษาทั้ง 5 ภูมิภาค ที่เข้ามาช่วยกันดูแลปิดจุดเสี่ยง รวมถึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการสนับสนุนบุคลากรในสหสาขาวิชาต่างๆ การรวมตัวของคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาทำงานร่วมกัน จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สถาบันการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผน แม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น ภารกิจหน้าที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” นายนิพนธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เต้’ สวน ‘สิระ’ ไม่ต้องแบ่ง ผมชอบข้าวเหนียวมะม่วง เห็นพี่ๆกินกล้วย บ่อยตุ้ยนุ้ยเลย
บทความถัดไปประกาศแล้ว ! วิธีการ-สถานที่ เสียค่าปรับจราจรแบบใหม่ (คลิกอ่านรายละเอียด)