ปภ.รายงานน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 5 จว.ภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยรวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 26 อำเภอ 82 ตำบล 302 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 564 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำท่วมลดลงและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน-ปัจจุบัน (28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัยรวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 26 อำเภอ 82 ตำบล 302 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 564 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา และยะลา รวม 24 อำเภอ 74 ตำบล 253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 433 ครัวเรือน

โดยนครศรีธรรมราช น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่อำเภอชะอวด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสงและอำเภอพิปูน รวม 33 ตำบล 153 หมู่บ้าน

พัทลุง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอนาโหนด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด รวม 14 ตำบล 39 หมู่บ้าน

ตรัง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอนาโยง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน

สงขลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร รวม 24 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 373 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร

ยะลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน

ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยระดับน้ำท่วมลดลงและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราชรวม 3 อำเภอ (อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอหัวไทร) 11 ตำบล 49 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราเมศ เชื่อเร็วๆ นี้ ใกล้ได้ชื่อ กก.สมานฉันท์ ย้ำ ปชป.หนุนเต็มที่ พร้อมดันแก้ รธน.ด้วย
บทความถัดไปเทพไท วอน อย่าตีรวนแก้ รธน. ชี้ เสร็จไว ปชช.มีส่วนร่วม ยิ่งบรรเทาสถานการณ์ม็อบ