‘ปริญญา’ ชี้ ห้ามน.ร.แต่งไปรเวตเข้าเรียน ทำไม่ได้ เหตุการศึกษาเป็นสิทธิตามรธน.

‘ปริญญา’ ชี้ ห้ามน.ร.แต่งไปรเวตเข้าเรียน ทำไม่ได้ เหตุการศึกษาเป็นสิทธิตามรธน.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงเรื่องการแต่งชุดนักเรียนและชุดไปรเวต ระบุว่า

“#สิทธิในการได้รับการศึกษา กับ #ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน อะไรมาก่อน?

ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับการบังคับให้แต่งชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาหรือไม่ หรือจะเห็นว่าการแต่งเครื่องแบบมีข้อดีเพียงใด แต่เราจำเป็นต้องแยกเรื่องนี้ออกจากเรื่อง #สิทธิในการเข้าเรียน (รวมถึงการเข้าสอบ) ของนักเรียนและนักศึกษาครับ

การแต่งชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเป็นเรื่องระเบียบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วน #สิทธิในการได้รับการศึกษาเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ การที่นักเรียนนักศึกษาแต่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา ก็เป็นเรื่องระเบียบวินัย แต่ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการห้ามไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าเรียนหรือเข้าสอบได้ เพราะสิทธิในการได้รับการศึกษานั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งใหญ่กว่าระเบียบโรงเรียน

ว่าง่ายๆ คือแม้จะแต่งกายไม่ถูกระเบียบก็ต้องให้เข้าเรียนและเข้าสอบครับ ส่วนเรื่องระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ต้องไปว่ากันต่อไปว่าควรต้อง #บังคับให้แต่งชุดนักเรียน หรือ #บังคับให้แต่งชุดนักศึกษา กันต่อไปหรือไม่อย่างไร โดยโรงเรียนและนักเรียนควรจะได้คุยกันและรับฟังซึ่งกันและกัน และปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ต้องปฏิบัติมากขึ้น

ซึ่งจริงๆ แล้วกฎของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้บังคับว่าต้องให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนแต่ประการใด แต่ให้แต่ละโรงเรียนกำหนดเองได้โดยคำนึงถึงความประหยัดและความเหมาะสม ผมจึงเห็นว่าถ้าจะทดลองให้แต่งไปรเวทมาเรียนซักสัปดาห์ละวันก่อน แล้วช่วยกันประเมินผล ก็น่าจะมีอะไรเสียหาย และจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนด้วยครับ

สิ่งที่เป็นข้อสังเกตของผมคือ ถ้าการบังคับให้แต่งชุดนักเรียนและชุดนักศึกษา สามารถสร้างวินัยได้จริง ทำไมเด็กไทยที่ถูกบังคับให้แต่งชุดนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยมปลายเป็นเวลา 15 ปี แล้วยังถูกบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาต่ออีก 4 ปี จึงมีวินัยสู้เด็กเยอรมัน และเด็กยุโรปประเทศต่างๆ ที่ไม่มีการบังคับให้ใส่ชุดนักเรียน?

โดยส่วนตัวผมเห็นว่าวินัยแบบบังคับให้ทำนั้น จะได้ผลแค่ตอนที่บังคับเท่านั้น ถ้าไม่บังคับก็จะไม่ทำ ซึ่งมันสู้ไม่ได้เลยกับวินัยจากข้างในคือ #ความรับผิดชอบและคิดเองได้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า #สติปัญญา และเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา ที่การศึกษาแบบบังคับและอำนาจนิยมทำไมได้ครับ

สำหรับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้แต่งชุดนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกได้ว่าจะ “แต่งชุดสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ หรือแต่งเครื่องแบบนักศึกษา” อย่างไรก็ตามในตอนสอบยังมีระเบียบการสอบกำหนดไว้ว่า นักศึกษา “ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือแต่งกายตามประกาศของมหาวิทยาลัย” ทำให้ที่ธรรมศาสตร์มีการให้แต่งชุดนักศึกษาตอนสอบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาทีหลัง สมัยผมเป็นนักศึกษาตอนสอบก็ไม่มีการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาแต่ประการใด ขอให้แต่งกายสุภาพพอสมควรเป็นอันใช้ได้ครับ

ดังนั้น เมื่อมีนักศึกษารณรงค์ให้แต่งไปรเวทเข้าสอบในช่วงสอบปลายภาคช่วงนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงใช้หลักที่ว่าคือ แยกเรื่องสิทธิในการได้รับการศึกษา และระเบียบการแต่งกายในตอนสอบออกจากกัน โดยให้ #นักศึกษาที่ไม่แต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบได้ แล้วเรื่องระเบียบวินัยแต่ละคณะก็ไปว่ากันเองตามความเหมาะสม และสำหรับระเบียบการสอบที่กำหนดว่าตอนสอบต้องแต่งชุดนักศึกษา จะเอาอย่างไรก็จะไปหารือกันในที่ประชุมคณบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไปครับ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon