กกต.เตือน ปชช.ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอบจ.

กกต.เตือน ปชช.ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอบจ.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.00 -17.00 น. ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกและนายกพร้อมกันจึงมีเขตเลือกตั้ง 2 ประเภท ที่กำหนดไว้ในการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งนายกให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก ให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีที่อำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า 1 คนให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในอำเภอนั้น ดังนั้น บุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัด จากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่ง จึงมีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. ณ ที่อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ) ส่วนการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. บุคคลดังกล่าวจะต้องมีชื่ออยู่ ณ อำเภอเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ได้ย้ายไปมีชื่ออยู่ ณ อำเภอใหม่ไม่ครบ 1 ปี ถ้าประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ต้องไปร้องขอเพิ่มชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ อำเภอเดิม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม

สำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในอำเภอหนึ่งติดต่อกันครบ 1 ปี โดยไม่ย้ายทะเบียนบ้านเลย จึงมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ นายก อบจ. 1 ใบ และ สมาชิก อบจ. 1 ใบ กรณีบุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใหม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง จึงไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดใหม่ และบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเดิม เนื่องจากในวันเลือกตั้งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไม่เข็ด! แฉสาวโพสต์รับงานลอบพาเข้าแม่สาย ถูกแคปส่งหมอแล็บ แอดมินเดือด กลัว ตร. บุก
บทความถัดไป8ทีมร่วมดวลแข้งชายหาดโอเพ่น 7-12 ธ.ค.นี้ เฟ้นทีมชาติลุยไทยแลนด์ไฟว์